Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
OKE! Cookies toestaan
Nieuwsbrief 36 Barend & Diny - Barend en Diny Bloem

Nieuwsbrief 36 Barend & Diny

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apeldoorn, 9 April 2020
 
Lieve vrienden,
 
Na drie weken thuis te zijn en zo vlak voor het paasweekend een korte terugblik op de afgelopen maanden. We beleven bijzondere tijden ….
 
Église Chrétienne Évangélique te St.Laurent du Maroni
Het was goed om weer enige tijd in St.Laurent te zijn ter ondersteuning van de broeders en zusters van de plaatselijke gemeente ECE.
De diensten op de zondagochtenden en de bidstonden op vrijdagavonden werden goed bezocht met actieve deelname!
 
Er werd een jaarthema gekozen n.a.v. 1Thes. 1: 9
Want zelf verhalen zij van ons, hoe wij bij u ontvangen zijn en hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt, om de levende en waarachtige God te dienen, en uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost van de komende toorn.
 
Acht zondagen werd in de prediking aandacht geschonken aan dit thema, waarin de kernwoorden, bekering, dienen en verwachten werden belicht.
 
In de week werd door een aantal belangstellenden een cursus gevolgd: Hoe lezen we de Bijbel?
 
Hand 8: 30,31:Toen liep Filippus toe, en hoorde, dat hij de profeet Jesaja las, en zeide: Verstaat gij ook wat gij leest? En hij zeide: Hoe zou ik dat kunnen, zo mij niet iemand onderricht? 
 
Verjaardag/Doopdienst
Omdat dit één keer in de vier jaar voorkomt vierde een zuster op 29 februari haar verjaardag waarvoor ze haar familie en vrienden uitnodigde voor een zang- en getuigenisdienst.  We hadden een mooie avond met elkaar!  
 
Op 1 maart hadden we een feestelijke doopdienst waarin een jonge broeder getuigenis gaf van de verandering in zijn leven en te kennen gaf om de Heer als een discipel te willen volgen. Ouders, familie en vrienden aanwezig, gaven getuigenis van de verandering in het leven van deze jonge broeder. 
 
Graf Henk Kreuger
Het is meer dan drie jaar geleden dat broeder Henk Kreuger is overleden en in St.Laurent werd begraven. Broeder Kreuger heeft vele jaren met grote toewijding het evangelie verspreid in Frans-Guyana. Een aantal broeders/zusters waarvoor broeder Kreuger van grote betekenis is geweest hebben het opgevat om een herinnering op het graf achter te laten. Een paar broeders hebben hiervoor een monument gemaakt. Er wordt nog nagedacht over een mooie herinneringsteen waarin het getuigenis van broeder Henk Kreuger wordt vastgelegd.
 
Corona
In een vroeg stadium, begin maart, werden de eerste vijf coronabesmettingen in St.Laurent bekend. Alle vijf besmettingen konden worden herleid naar een conferentie van een Evangelische Gemeente “Porte Ouverte” te Mulhouse (Fr.) waar leden van een dochtergemeente te St.Laurent aan deel hadden genomen. Om verspreiding tegen te gaan werden maatregelen getroffen waardoor het sociale leven al voor een deel op “slot” ging. Toen tien dagen later een eerste coronabesmetting in Suriname werd geregistreerd ging de grens dicht en dreigde het luchtruim te worden gesloten …
 
Afscheid
Kort na de dienst op zondag 15 maart kwam de gendarmerie langs met de mededeling dat alle publieke bijeenkomsten i.v.m. de coronacrisis beëindigd moesten worden.
Zelf wilde ik ook zo snel mogelijk de grens over naar Suriname en daarbij de controle posten zoveel mogelijk ontwijken. Een broeder bracht me met de boot naar de overkant waar ik iets stroomopwaarts in Suriname aan wal ging. Ik verbleef nog één nacht in Albina in de hoop om de volgende dag nog vervoer te vinden naar Paramaribo.  In Paramaribo verbleef ik nog één nacht bij mijn gastadres om de volgende dag te vertrekken naar het vliegveld voor de vlucht naar Nederland. Die vlucht niet werd gecanceld, zodat ik op de geplande tijd weer in Nederland aankwam. Dankbaar!!
Ik was ook nog net op tijd om een bezoek te kunnen brengen aan mijn moeder. Kort na mijn bezoek aan haar gingen de zorginstellingen op slot voor bezoek …
 
Huisvesting St.Laurent
Het verzoek om ons voor langere tijd te vestigen in St.Laurent staat nog. Helaas zijn de randvoorwaarden hiervoor, m.n. met betrekking tot goede huisvesting, nog niet gerealiseerd. . .
Voor langdurige vestiging zouden we graag zien dat er geïnvesteerd wordt op eigen terrein zodat op langere termijn ook gebruik gemaakt kan worden van de accommodatie. Er worden wel stappen ondernomen, maar het duurt nog even ....
Voor een verblijf van een aantal weken is het wel te overzien en kun je je wel behelpen, maar zolang er geen goede accommodatie wordt geboden is het voor ons geen optie om ons samen te vestigen in St.Laurent.
 
Spreekbeurten
In verband met een eventuele vestiging in Frans-Guyana had ik voor 2020 en 2021 mijn activiteiten met betrekking tot spreekbeurten en Bijbelstudies in Nederland afgezegd. Nu de situatie met betrekking tot een langer verblijf in Frans-Guyana niet aan de orde is stel ik me (na coronatijd en onder voorbehoud) beschikbaar voor spreekbeurten c.q. Bijbelstudies in Nederland.
Onze wens is om standvastig te zijn, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk van de Heer, wetende dat de arbeid niet tevergeefs is! (1Cor. 15: 58)
 
Toch corona??
Ik ben nu drie weken thuis. Diny had een paar dagen vakantie genomen om na acht weken samen wat te ondernemen. Helaas is het door de corona niet van terechtgekomen. Zelf waren we ook niet geheel van vrij van corona-symptomen. Diny is nu na drie weken op advies van de arts nog niet aan het werk …
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We wensen jullie gezegende paasdagen!
 
Hartelijke groet,
 
Barend & Diny