Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
OKE! Cookies toestaan
Nieuwsbrief 34 Barend & Diny - Barend en Diny Bloem

Nieuwsbrief 34 Barend & Diny

 
 
 
 
 
 
 
Apeldoorn, 20 juli 2019
 
Lieve vrienden,
 
Terugblik
In de maand april was ik voor enkele weken in Suriname en Frans-Guyana. In Suriname was ik uitgenodigd voor een seminar, een zgn. Opbouwkamp waar gelovigen uit diverse gemeenschappen uit Paramaribo en de omliggende districten een aantal dagen bij elkaar waren voor ontmoeting en bezinning. Met de ruim honderd gasten hebben we nagedacht over de vijf offers uit het boek Leviticus.
Ik was een weekend in St.Laurent, in Cayenne en in Paramaribo waar ik in de gemeentes mocht voorgaan in de woordbediening.
Het verzoek aan ons om ons weer voor een aantal jaren te vestigen in St.Laurent had opnieuw de aandacht. Het is actueel, maar de praktische uitwerking, met name de huisvesting vraagt nog veel aandacht …
 
Wereld-Zending
Dankbaar kijk ik terug op twee zendingsbijeenkomsten (eind juni/begin juli) waar ik aan deel mocht nemen. De eerste was een internationale zendingsconferentie in Rome, waar ruim 900 gasten aanwezig waren uit 125 verschillende landen. Het hoofdthema: “Gij zult mijn getuigen zijn” werd ingeleid door prediker en wetenschapper John Lennox uit N. Ierland. De conferentie gaf een uitgebreide “worldview”. Tijdens de maaltijden en tussen de sessies door was er gelegenheid om kennis te nemen van de vele takken van arbeid in Gods koninkrijk, wereldwijd.
Aansluitend ging ik naar Zuid-Frankrijk voor een "Mission Retreat" op kleinere schaal met een 40-tal zendingswerkers (zie foto). Het centrale thema: “Hem te kennen en de kracht van zijn opstanding” ingeleid door Colin Phelps van Operatie Mobilisatie uit Zuid-Afrika, sloot mooi aan bij het thema uit Rome. De kleinere setting gaf veel gelegenheid tot persoonlijke gesprekken en diepgang …
Tussen de beide bijeenkomsten was ik een weekend in Frankrijk waar ik even te gast was bij vrienden van het eerste uur uit Frans-Guyana en daarna bij een echtpaar in de omgeving van Valence. In een gemeente in Valence mocht ik vertellen over ons werk in Frans-Guyana.
Ik kijk terug op een tijd waarin de Heer heeft gezegend. Helaas liet het werk van Diny het niet toe om deze mooie momenten met mij mee te maken.
 
Volgende reis
De volgende reis voor Frans-Guyana is geboekt. Deze keer hoopt Diny mij enige tijd te vergezellen:
 
  • Barend: 10 september tot 27 november
  • Diny: 1 oktober tot 23 oktober
We verwachten in deze periode duidelijkheid te krijgen over de komende jaren:
  • Moeten we ingaan op het verzoek om ons voor langere tijd te vestigen in St.Laurent ter ondersteuning van de plaatselijke gemeente, in afwachting op een ander echtpaar dat zich momenteel hiervoor voorbereid of
  • moet ik doorgaan zoals ik de laatste jaren deed met het bezoeken en een beperkt verblijf van maximaal 6 tot 8 weken of
  • laat de Heer ons een andere weg zien ...
We kijken er naar uit en bidden ervoor.
 
Spreekbeurten
In verband met het bovengenoemde heb ik besloten om geen spreekbeurten meer te agenderen. Vele zondagen was ik op pad voor een bezoek aan een gemeente waar ik met het Woord mocht dienen. Ik heb dat met veel vreugde mogen doen en heb de gemeenschap met broeders en zusters in het land zeer gewaardeerd. Ik ga het zeker missen, maar hoop en verwacht dat de betrokkenheid blijft bestaan! Dank!
 
40-jarig huwelijk
Op 15 augustus gedenken we dat 40 jaar zijn getrouwd. Met de kinderen en de kleinkinderen zullen we hier met dank een weekend aan besteden.
Onze huwelijksdienst werd geleid door wijlen broeder Nol Esmeijer. Hij sprak over de trouwtekst die we hadden uitgekozen:
 
 
We mogen terugzien op die Rots die met ons is meegegaan en vertrouwen hier ook op voor onze toekomst.
In die Rots, weten we ons met velen verbonden!
 
Hartelijke groet,
 
Barend & Diny