Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
OKE! Cookies toestaan
Feestelijke opening Gemeente Nieuw Leven - Barend en Diny Bloem

Feestelijke opening Gemeente Nieuw Leven

Albina 9 april 2011
Nabij Albina op de weg naar Papatam vond zaterdagavond 9 april de feestelijke opening plaats van het nieuwe kerkgebouw van de Gemeente Nieuw Leven.
In de vroege ochtend bevonden zich al velen in en rondom het nieuwe gebouw om het te versieren met palmtakken en planten uit het bos. Het terrein werd schoongemaakt en aangeharkt. De zusters waren de hele dag druk in de weer met het koken van eten voor de te verwachten gasten.
Het nieuw gebouw met het kleine kerkje op de voorgrondVanaf 18.30u kwamen de genodigden uit andere gemeenten en de gasten uit de omgeving. Het  programma begon om 19.00u met een hartelijk welkom aan alle aanwezigen. Na gebed begon de lofprijzing ondersteund door de plaatselijke zanggroep . De dames hadden hiervoor speciale jurken gemaakt. De plaatselijke voorganger Glen gaf een kort historisch verslag waarin hij aangaf dat door omstandigheden de visie werd ontwikkeld om op dit perceel te beginnen met kinder-  en jeugdwerk. Hij begon in de openlucht en al gauw ontstond er behoefte om een klein kerkje te bouwen. Dit gebouwtje kwam mede tot stand door giften uit Nederland. Hierdoor konden nu ook de gelovigen op die plek samenkomen. Er ontstond een gemeenschap die in de loop der jaren groeide. De ruimte werd al gauw te klein waardoor velen buiten onder een afdak moesten zitten om de dienst mee te kunnen maken..
Toen we in september 2009 in Albina waren zagen we dat er een fundering was gelegd voor een nieuw gebouw. We werden bemoedigd door het enthousiasme waarmee er , vaak in de vrije tijd, werd gewerkt. Hun enthousiasme gaf ons het vertrouwen om te zoeken naar middelen zodat de voortgang van de bouw niet zou stagneren maar spoedig tot een afronding zou komen. Het resultaat mag nu na ruim anderhalf jaar gezien worden.
Broeder Glen ToetoeOp het gebouw staat de naam: Gemeente Nieuw Leven. Tijdens de toespraak heeft broeder Barend stil gestaan bij de oproep die we onder meer tegenkomen in Handelingen 17vs30 : “God … roept nu overal mensen op om een nieuw leven te beginnen. “ Deze oproep werd uitgewerkt aan de hand van Romeinen 6 vers 4: “We zijn door de doop in zijn dood met Hem begraven om, … een nieuw leven te leiden.”
Vervolgens sprak broeder Piet n.a.v. 1Petrus 2 vers 4 en 5a: “Komt tot hem, als tot een levenden steen, die door de mensen verworpen,  maar bij God uitverkoren en kostelijk is; en bouwt nu ook gijzelve, als levende stenen, u op tot een geestelijk  huis.”
Het accent werd gelegd dat het gebouw nu wel klaar is maar dat het bouwen aan het geestelijk huis waar we als levende stenen ingevoegd dienen te worden nog steeds doorgaat. Aan de hand van vier punten werd dit uitgewerkt: het gemeenschappelijk gebed, de onderlinge bindende liefde van Christus , de reiniging en de geestelijke groei van de gelovigen.
Vanuit andere gemeenten kwamen de felicitaties en werden cadeaus aangeboden. De avond werd besloten door het zingen van het slotlied in het Sranan:
San mi ha’ mi gi,
Joe mi Helpiman.
Alatem mi wani libi,
Troe foe Joe wawan.
In het Nederlands bekend als:  “Heer ik geef me aan U volkomen”  (uit de bundel van  Joh.de Heer nr 585)
Na afloop was er naar Surinaamse gewoonte voor de ruim tweehonderd aanwezigen volop te eten en te drinken.
Het was voor ons een voorrecht om hierbij aanwezig te mogen zijn omdat we ons nauw betrokken weten bij deze gemeente na zoveel jaren contact te hebben met een aantal broeders en zusters.
Piet & Adrie van der Wolf
Barend Bloem