Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
OKE! Cookies toestaan
Nieuwste blog - Barend en Diny Bloem

Nieuwste blog

Week 9 (13 maart - 20 maart)

zaterdag, 21 maart 2020 14:39:00
Ik ben weer thuis!
Vrijdag 13 maart kwam er een eerste melding van een coronabesmetting in
Suriname. In Frans Guyana waren er reeds zes vastgesteld. De grens dreigde
dicht te gaan en het luchtruim zou worden gesloten. Het leek er even op dat
ik langer in Frans Guyana zou moeten blijven. Ik ging direct terug naar
Suriname om mijn paspoort te laten stempelen zodat ik in een later stadium
geen problemen zou hebben. De volgende morgen bleek de grens al gesloten te
zijn en kon ik niet de vereiste stempel krijgen.
Ik ging toch weer terug naar de Frans Guyana om het laatste weekend samen te
zijn met de broeders en zusters in St. Laurent. De zondagochtenddienst werd
nog redelijk goed bezocht. De preek sloot ik met de vermaningen en groet
n.a.v. de laatste verzen van 1Thessaloncenzen 5. Na de dienst kwam de
gendarmerie langs met bericht dat alle publieke bijeenkomsten gestaakt
moesten worden….
Het afscheid was wel wat rommelig. Ik wilde zo gauw mogelijk de grens over
en zo mogelijk een confrontatie met de autoriteiten vermijden. Ik stak de
rivier over en ging iets verder stroomopwaarts aan wal op loopafstand van
mijn gastadres. Daar was de kerkdienst nog niet afgelopen en ik kon zo nog
veel broeders en zusters in Albina ontmoeten. Ik was al heel dankbaar dat ik
in Suriname was en dat de eerste stap richting huis was gezet.
Door de grenssluiting was er weinig verkeer maar ik kon de volgende ochtend
toch een taxi vinden voor Paramaribo. Onderweg was er een medische post om
lichaamstemperatuur te meten en later nog een controlepost voor een geldige
identiteitscontrole. Mijn paspoort was niet gestempeld, maar ik kon aan de
hand van mijn vliegticket tonen dat ik op doorreis was. In Paramaribo bleek
dat er vluchten waren om gestrande reizigers te repatriëren. Ik kon mijn
terugreis reserveren en na één overnachting kon ik de reis voortzetten. Na
een voorspoedige vlucht in een vol vliegtuig kwam ik op woensdagmorgen vroeg
aan op Schiphol. Daar was nagenoeg geen controle en kon ik al gauw Diny in
mijn armen sluiten.
Ik been dankbaar dat ik mijn oude moeder nog heb kunnen opzoeken voordat de
zorginstellingen voor bezoek werden gesloten. Ik ben de Heer dankbaar dat ik
weer thuis ben!
We leven in onrustige en spannende dagen. Ik sluit mijn reis af met
dankbaarheid aan allen die hierin hun betrokkenheid hebben getoond en
bovenal aan onze Heer.
En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel
en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen
dele onberispelijk bewaard te blijven. Die u roept, is getrouw; Hij zal het
ook doen. (1Thes. 5: 23 en 24)
Hartelijke groet,
Barend & Diny

Week 8 (6 maart - 13 maart)

zaterdag, 14 maart 2020 14:11:00
Het is een week van afronden en afscheid nemen.
"Ga je nu al weer weg?" is de veel gestelde vraag. Als ik dan vertel dat ik
hier alleen ben en Diny in Nederland is, dan beseft men dat acht weken toch
wel heel lang is …
"Wanneer kom je weer?" is dan de volgende vraag. Helaas kan ik daar nog geen
antwoord op geven. Het zou goed zijn om hier weer samen met Diny te zijn ter
ondersteuning van de gemeente en ook voor "een gesprek en luisterend oor"
voor velen die hier uit de verre omgeving langskomen.
Op de zondagochtenden werden de diensten goed bezocht. Ik mocht daarin acht
keer spreken n.a.v. de 1e Thessalonicenzenbrief met als centrale thema:
"werkend verwachten". A.s. zondag hoop ik af te sluiten met de laatste paar
verzen uit hoofdstuk 5. Een mooie afsluiting vlak voor mijn vertrek. I.v.m.
het coronavirus zoek ik nog naar een creatieve invulling van vers 26 …
Zondagmiddag hoop ik de rivier over te steken om aan de overkant één nacht
te verblijven en maandag naar Paramaribo. Op dinsdagavond is mijn vlucht
naar Nederland. Er gaan geruchten dat i.v.m. corona het aantal
internationale vluchten naar Suriname drastisch worden teruggebracht.
Hoe het ook zij, ik mag weten dat de genade van de Heer Jezus Christus met
me is (1Thes. 5: 28).
Hartelijke groet,
Barend

Week 6 en 7 (21 februari - 6 maart)

zaterdag, 7 maart 2020 09:13:00
Met grote dankbaarheid wordt er teruggekeken op het weekend van 29
februari/1 maart.
Een zuster die haar verjaardag op 29 februari maar één keer in de vier jaar
op de geboortedag kan vieren wenste ter gelegenheid hiervan een dank- en
getuigenisdienst te houden waarvoor ze haar ongelovige familie en vrienden
ook had uitgenodigd. Het werd een mooie avond met veel zang en
getuigenissen.

De zondag die daarop volgde hadden we een doopdienst. Een jonge broeder,
Guillaume, had een duidelijk getuigenis waarin hij te kennen gaf de Heer
Jezus als zijn Redder te hebben aanvaard en Hem nu als Zijn discipel wenst
te volgen. Bij de doop (in de rivier) en in de dienst daarna waren ook zijn
ouders, broers en vrienden aanwezig. Een aantal van hen gaf spontaan een
getuigenis van de verandering die had plaats gevonden in het leven van
Guillaume. Zijn moeder gaf te kennen ook gedoopt te willen worden. Prijs de
Heer!

In St.Laurent is bij vijf mensen het coronavirus vastgesteld. Alle vijf
gevallen zijn te herleiden naar een congres van een Evangelische Gemeente in
Mulhouse (Frankrijk). Om verspreiding te beperken zijn scholen gesloten en
is er extra grenscontrole …

Hartelijke groet,
Barend

Week 5 (14 februari - 21 februari)

zaterdag, 22 februari 2020 10:34:00
Het is bijna drieënhalf jaar geleden dat broeder Henk Kreuger is overleden
en in St.Laurent werd begraven. Broeder Kreuger heeft de Heer vele jaren met
grote toewijding gediend in Frans Guyana en is voor velen tot zegen geweest.

Tot nu toe was er geen aandacht besteed aan het graf. Deze week sloegen een
paar broeders de handen ineen om alsnog een waardige gedenkplaats te maken.
Het moet nog worden afgerond met betegeling waarna er een gedenksteen kan
worden geplaatst.
Voor de volgende week (1 maart) staat er een doopdienst gepland. Daaraan
voorafgaand zal er één of wellicht meerdere avonden aandacht worden besteed
aan het onderwerp m.b.t. de doop.
Hartelijke groet,
Barend

Week 4 (7 februari - 14 februari)

zaterdag, 15 februari 2020 15:00:00
De goed bezochte bidstond is net afgelopen. Meerdere broeders/zusters
bereiden de bidstond voor en geven leiding aan ruim een uur bidden dat wordt
afgewisseld met zang. Het gaat anders dan ik gewend ben, maar is niet
verkeerd .
De kerkzaal is op de zondagochtend goed gevuld. Ondersteund door een zang-
en muziekgroep wordt er met veel enthousiasme gezongen. Om ook de laatkomers
welkom te heten wordt er pas aan het einde van de dienst een welkomstwoord
gezegd. .
Vandaag had ik bezoek uit Apeldoorn. Toen het wat minder goed ging met
Cirano was hij enige tijd onze huisgenoot in Klarenbeek. Nu jaren later ging
hij even terug naar zijn "roots" in Suriname. Vandaag maakte hij samen met
een reisgenoot een uitstapje naar Albina waar ik hem opwachtte. We staken
de rivier over om ook iets te kunnen laten zien van het werk hier. Het was
een mooie onderbreking.
Hartelijke groet,
Barend