Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
OKE! Cookies toestaan
Nieuwsbrief 30 Barend & Diny - Barend en Diny Bloem

Nieuwsbrief 30 Barend & Diny

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apeldoorn, 24 november 2017
 
Lieve vrienden,
 
Op dinsdag 28 november hoop ik weer te vertrekken naar Suriname en Frans Guyana. Ik reis de eerste tien dagen samen met mijn vriend en broeder Piet van der Wolf. We hebben de reis al vaker samen gemaakt en we zien er ook deze keer weer naar uit om een aantal personen te ontmoeten en in gemeentes te dienen. Op speciaal verzoek willen we deze keer nadenken over “relaties en huwelijk”.
 
Op dinsdag 19 december vertrekt Diny naar Suriname. Het is voor haar dan drie jaar geleden dat ze voor het laatst in Suriname/Frans Guyana was. We zien er naar uit om dan nog ruim een maand samen op te trekken en de broeders en zusters te ontmoeten. We verwachten ook een paar dagen in het binnenland te zijn.
We zoeken tijdens deze reis in het bijzonder voor Gods leiding met betrekking tot de toekomst:
  • Ligt het in Zijn plan om ook de komende jaren met regelmaat daarheen te trekken ter ondersteuning van de gelovigen in de diverse gemeenschappen?
  • Zo ja, mag het dan samen met Diny, zodat we er langere tijd aangesloten kunnen verblijven?
  • Heeft de Heer misschien een heel ander plan met ons?
Wilt u met ons meebidden?
 
Een punt van zorg en gebed is mijn oude moeder die op 1 december 96j. hoopt te worden. Ze zag er de vorige keer al tegen op toen ik voor langere tijd wegging. Nu mijn broer begin dit jaar is overleden is het voor haar en voor ons nog moeilijker. We hopen niet dat de Heer haar thuishaalt wanneer wij ver weg zijn.
 
Op 17 januari 2018 verwachten we in Nederland weer voet aan de grond te krijgen.
 
Hartelijke groet,
 
Barend & Diny
 
PS: ook deze keer probeer ik wekelijks iets op de blog van onze site te schrijven: barendendiny.nl
 
-------------------------------------------------
 
 
Beste vrienden van Barend en Diny,
 
Vanuit de Thuisfrontcommissie willen we graag aan deze brief toevoegen. Daarbij sluiten we graag aan op wat Barend hierboven al gezegd heeft over het zoeken naar Gods leiding. O.a. door het overlijden van Barends broer en de zorg voor zijn moeder gaat Barend volgende week dit jaar voor het eerst naar Frans Guyana. En Diny hoopt op 19 december dus ook te gaan. Zoals je kunt lezen is het voor Barend een belangrijke vraag of Diny in de toekomst ook vaker en langer mee kan gaan. Dat zal dan ook mogelijk moeten zijn in combinatie met haar huidige werksituatie.
 
De laatste periode is de situatie in Frans Guyana ook veranderd in die zin dat de roeping die Barend eerst ervoer voor de gemeente in Saint-Laurent om deze te ondersteunen nu ten einde lijkt, doordat deze gemeente nu weer wordt gediend door permanente leiding waarin is voorzien via de gemeente in Cayenne.
 
Dat heeft uiteraard tot herbezinning bij Barend geleid over de vraag: hoe nu verder? Al langere tijd verleent Barend ook ondersteuning aan gelovigen in diverse gemeenschappen zoals hij het hierboven verwoordt (zie kaartje). Vraagt de Heer van hem om dit voort te zetten? En mogelijk in meer intensieve mate? Door er vaker naar toe te gaan? Samen met Diny? Is een nieuwe woonsituatie in Frans Guyana een optie?
 
Dat zijn allemaal vragen met vergaande consequenties zowel voor Barend als Diny. Daarom willen we u allen vragen deze onderwerpen in gebed te brengen, zodat Barend en Diny daar duidelijkheid over krijgen op een manier die niet verkeerd begrepen kan worden.
 
En uiteraard vragen we u ook om gebed om een zegen voor de komende reis en de bediening daarmee verbonden.
 
Hartelijke groet,
 
Namens de TFC
 
Ab Luesink