Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
OKE! Cookies toestaan
Nieuwsbrief 27 Barend & Diny - Barend en Diny Bloem

Nieuwsbrief 27 Barend & Diny

Apeldoorn, 31 december 2016
 
 
Lieve vrienden,
 
Ik ben nu een week terug uit Suriname/Frans Guyana.
De eerste tien dagen van de reis trok ik samen op met John Kampkuiper. We reisden van Paramario naar het binnenland (Maripasoula). Vervolgens vlogen we naar St.Laurent en gingen vandaar via Albina weer terug naar Paramaribo. We bezochten een aantal gemeentes en ontmoetten vele vrienden.
Na het vertrek van John ging ik terug naar Albina en St.Laurent, waar ik in een aantal gemeentes een spreekbeurt vervulde en studies kon geven over het Koninkrijk van God. Ik maakte ook een uitstap naar Kourou waar ik de gastspreker was in een grote gemeente en bezocht daarna ook nog een aantal vrienden in de hoofdstad Cayenne.
 
Ik ben heel dankbaar voor de positieve ontwikkeling in de gemeente Église Chrétienne Évangélique (ECE) te St.Laurent. De gemeente geniet nu ruim een jaar de steun van een echtpaar uit Cayenne en nu wonend in St.Laurent. Onlangs was er een doopdienst en er werden zes nieuwe leden toegevoegd. Voor de langere termijn wordt er uitgezien naar een zendingsechtpaar dat zich geroepen weet om de gemeente te St.laurent te dienen. Er is contact met een echtpaar uit België dat te kennen heeft gegeven roeping te hebben voor Frans Guyana. 
 
Aan het einde van het jaar kijken we terug op veel zegen die de Heer ons heeft gegeven. Naast de drie reizen die ik dit jaar heb mogen maken naar Z-Amerika waren Diny en ik deze zomer ook een paar weken in Frankrijk. Daar ontmoetten we een aantal vrienden en collega-zendelingen uit de tijd toen we in Frans Guyana woonden.
 
In oktober waren Diny en ik een paar dagen in Zwitserland waar we een ontmoeting hadden met broeder en zuster Gyger, de "nestor"-zendelingen (resp. 92j. en 86j.) in Frans Guyana en nu wonend in Amerika (zie foto). 
 
We kijken ook vooruit ... Ons gebed is nu meer dan ooit: Heer, wat is uw plan met ons voor het jaar 2017?
 

In het hart van de mens zijn veel plannen, maar de raad van de Heere, die houdt stand.

Spreuken 19 vs 21 (HSV)
 
Wij zijn dankbaar voor de betrokkenheid van velen (de wenskaarten zijn de zichtbare getuigen!).
 

We wensen jullie allen een heel gezegend 2017.

 
Hartelijke groet,
 
Barend & Diny