Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
OKE! Cookies toestaan
Nieuwsbrief 2 Barend en Diny - Barend en Diny Bloem

Nieuwsbrief 2 Barend en Diny

Apeldoorn, 5 mei 2010
 
Beste vrienden van Barend en Diny,
 
Hieronder schrijven Barend en Diny over de plannen van  Barend . Hij hoopt D.V. weer een reis te maken naar Frans Guyana om daar gelovigen te bezoeken, te spreken en te dienen met het Woord.
 
Wij als vriendenkring vinden het heel wenselijk dat nu één van ons een deel van zijn reis zal meemaken. Enerzijds om van nabij te zien wat hij doet om zo als vriendenkring hem in zijn werk beter te kunnen ondersteunen. Anderzijds is het ook belangrijk dat iemand van zijn thuisgemeente, ‘De Ontmoeting’ te Apeldoorn, persoonlijk op de hoogte komt van het werk van de Heer in Guyana om aan deze gemeente verslag te doen en zo de betrokkenheid te vergroten
Ab Luesink heeft zich kunnen vrijmaken en zal hem de laatste 10 dagen van zijn reis begeleiden.
De kosten van deze reis worden gedragen door hemzelf en enige andere meelevenden, zodat deze niet ten laste komen van het eigenlijk werk.
 
We vragen uw gebed voor Barend, voor de voorbereidingen, de reis zelf en voor alle contacten die hij daar zal hebben. Dat hij gezegend zal worden en tot zegen zal mogen zijn.
Wij vragen uw gebed ook voor Diny.
 
Als u wilt bijdragen in de kosten van reizen en leven van Barend en Diny kunt u gebruik maken van één van de rekeningnummers die in de voettekst staan vermeld. Het zou fijn zijn als u op deze manier wilt participeren in het werk van de Heer.
 
Met een hartelijke groet,
namens de Vriendenkring van Barend en Diny,
 
Kees Koper, secr.
Huygenslaan 36
7314 LW Apeldoorn
 
 
Barend en Diny schrijven:
 
 
Lieve vrienden,
 
 
De volgende reis naar Suriname en Frans Guyana is volop in voorbereiding. Vanaf 25 mei tot 7 juli hoop ik opnieuw in het gebied te zijn waar mijn hart vele jaren mee is verbonden.
Zoals in de bovenstaande brief is geschreven, zal ik een deel  van de reis worden vergezeld door Ab Luesink, vriend en broeder uit onze thuisgemeente. Ik hoop hem een (flitsende) indruk te kunnen geven van het werk en van de contacten die ik hier heb. Met hem hoop ik, al is het maar voor heel kort, naar het binnenland te kunnen gaan,.
Zelf zal ik een groot deel van de tijd doorbrengen in het grensgebied van Suriname en Frans Guyana aan de Marowijne rivier.  Daarnaast zijn er contacten in Paramaribo en deze keer hoop ik ook naar Cayenne te gaan om de broeders en zusters daar te ontmoeten en om hen te informeren over mijn doel van de reguliere bezoeken die ik de komende tijd wil maken. (afstanden: Paramaribo - St. Laurent = 150km; St. Laurent - Cayenne = 250 km). 
Ik wil veel tijd geven aan gemeenteleiders en kinderwerkers en inventariseren hoe we deze mensen vanuit Nederland en Frankrijk kunnen ondersteunen met geschikt materiaal. Hiervoor oriënteer ik me op eenvoudige Bijbelcursussen en ondersteunend materiaal voor kinderen.  
In Nederland ontving ik een aantal adressen van mensen in Frans Guyana die de Emmaüs Bijbelcursus volgen. Ik zal proberen om een aantal van deze mensen te bezoeken. Wellicht is het mogelijk om deze cursus (of zo nodig en mogelijk een andere cursus) opnieuw breed te introduceren bij de verschillende gemeentes.
Verder heb ik een PowerPoint presentatie in voorbereiding over de inleiding op de Bijbel die ik op enkele plaatsen wil behandelen. Deze presentatie is heel goed te combineren met een Franstalige Emmaüs Bijbelcursus: “Panorama de la Bible”.
Graag vragen wij uw  voorbede voor de reis en ook voor Diny en de kinderen. Haar werk en alleen zijn is toch wel een zware belasting.
We blijven zoeken naar de weg die de Heer met ons wil gaan voor de nabije toekomst.
 
Hartelijke groet,
 
Barend & Diny