Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
OKE! Cookies toestaan
Nieuwsbrief 25 Barend en Diny - Barend en Diny Bloem

Nieuwsbrief 25 Barend en Diny

Apeldoorn, 29 augustus 2016
 
Lieve vrienden,
 
Mijn laatste reis naar Suriname en Frans Guyana ligt tweeëneenhalve maand achter mij. Op 14 juni kwam ik, samen met onze zoon Henri, terug. Henri vergezelde mij de laatste tien dagen. Hij ging terug naar zijn “roots” om te zien of er ook nog werk voor hem lag. 
 
 
Een korte terugblik
In totaal bezocht ik, naast de vele individuele gelovigen, een negental gemeentes. Twee in Paramaribo, één in Peto Ondro (nabij Moengo) en de gemeente Nieuw Leven te Albina. De andere vijf waren in Frans Guyana binnen een straal van 50 km van St.Laurent. In een aantal vervulde ik alleen een spreekbeurt en in andere was er ook gelegenheid voor een serie studies. Ik ben dankbaar voor de positieve ontwikkeling in de gemeente ECE te St.Laurent, waar ik aanvankelijk mijn zorgen over had. In de reguliere dienst mag ik nog dienen met het Woord, maar de zorg kan ik loslaten.
 
 
Binnenland
Hoewel ik deze keer niet naar het binnenland ben geweest, ontving ik wel vaak bericht over de geestelijke strijd, bezetenheid, gebondenheid maar ook bevrijding, dat zich daar afspeelt. 
 
Mana
Vele jaren ging broeder Henk Kreuger op zondagmiddag richting Mana. Langs de weg van ca. 60 km pikte hij mensen op en hij reed ook nog eens heen en weer om de gelovigen bij elkaar te brengen voor een dienst. Omdat broeder Henk (92j.) niet meer in staat is om dit werk te doen en de gelovigen niet op eigen gelegenheid het werk kunnen voortzetten, wordt er naar een andere bestemming gezocht voor het gebouwtje (zie foto). 
 
Petrus Pinas
Petrus Pinas is dankbaar voor de reguliere ondersteuning die hij vanuit Nederland ontvangt. Petrus weet zich door de Heer geroepen om te werken onder de vele Surinamers die zich in Frans Guyana hebben gevestigd. Het liefst zou Petrus zich vestigen in Frans Guyana, maar het verkrijgen van een verblijfsvergunning is niet zo eenvoudig. Er is een aanvraag ingediend voor een jaarvisum, zodat hij zonder problemen de grens over kan en zich vrij kan bewegen in Frans Guyana. 
 
Nieuwe zendingskandidaten
We kwamen in contact met nieuwe zendingskandidaten die zich oriënteren op Frans Guyana. Het gaat om een jonge vrouw die de mogelijkheid onderzoekt om iets te betekenen voor een internaat in het binnenland (Maripasoula). Zij was al twee keer voor oriëntatie ter plekke en is bezig met taalstudie. De andere kandidaat betreft een echtpaar met vier kinderen uit Franstalig België. Een studie op de Bijbelschool wordt over een jaar afgerond, waarna Frans Guyana als zendingsgebied voor hen tot de mogelijkheden behoort. Voor beide kandidaten mogen we iets betekenen in het verstrekken van informatie. We bidden met hen dat de Heer voor hen duidelijk maakt welke weg ze moeten gaan.
 
 
Vakantie
Nadat ik op 14 juni terugkwam van mijn reis vertrokken Diny en ik voor twee weken naar Frankrijk. We bezochten daar een paar vrienden en medecollega’s zendelingen die we vanuit Frans Guyana kenden. Een zendingsechtpaar (Gary & Jeanet Goodge, zie foto) uit Amerika, nu werkzaam in Le Provence, hadden we ruim twintig jaar niet gezien. We hadden elkaar veel te vertellen en konden dankbaar terugzien op de weg die de Heer met een ieder van ons was gegaan. We maakten een paar mooie tochten in de Ardèche en Le Provence.
De tweede week waren we op een “Zendings-Retreat” in Chamaloc (Le Drôme). Ook daar genoten we van de omgeving, de ontmoetingen (internationaal en intercultureel) en vooral van de dagelijkse studies.
 
 
Volgende reis
Mijn volgende reis is geboekt van 24 november tot 23 december. De eerste tien dagen word ik vergezeld door een vriend, broeder en ondernemer. In de korte periode dat we samen zijn wil ik hem zoveel mogelijk gemeentes laten zien waar wordt gewerkt aan een nieuw kerkgebouw. Mogelijk ligt er een bouwproject in het verschiet …
 
Hartelijk dank voor jullie betrokkenheid en voorbede.
 
Barend & Diny
 
Zie foto's:  reis 2016 1