Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
OKE! Cookies toestaan
Nieuwsbrief 22 Barend en Diny - Barend en Diny Bloem

Nieuwsbrief 22 Barend en Diny

Apeldoorn, 7 maart 2015
 
 
 
Lieve vrienden,
 
 
Terugblik
Het is ruim twee maanden geleden dat ik op oudejaarsdag terugkwam uit Suriname. Ik kijk terug op een gezegende tijd, waarvan drie weken samen met Diny. Vooral de conferentie in het binnenland met de vele honderden gasten maakte grote indruk op ons.
Zoals gebruikelijk bezocht ik een aantal gemeentes in Oost Suriname en Frans Guyana. De meeste contacten dateren van de tijd toen we als gezin daar woonden van 1986-1999. Het is mooi te zien dat op de indianendorpen Awala Yalimapo en Prospérité (zie foto) het getuigenis heeft standgehouden en dat de volgende generatie de fakkel overneemt.
 
Seminar
In Frankrijk kwam ik in contact met broeder Yan Newberry. Yan heeft als missie om in kerken seminars te geven over gebed. Ik heb kunnen bemiddelen om dit ook op een aantal plaatsen te doen in Frans Guyana. In de januari hij is daar met enthousiasme ontvangen en een tweede missie is in voorbereiding. (zie zijn verslag: http://www.barend-en-dinie.nl/prayer-in-french-guiana, en ook de link: http://enviedeprier.com/)
 
In Nederland
Ik ben dankbaar dat ik in Nederland op zondagen regelmatig word uitgenodigd voor een spreekbeurt in een gemeente. Ook door de week mag ik met enig regelmaat een studie geven ter ondersteuning van een gemeente. Aangezien Diny voor bijna 90% werkt in de zorg en we een vaste oppas dag hebben voor onze kleinkinderen blijven er voor mij ook voldoende huiselijke taken over om de tijd nuttig te besteden.
 
Petrus Pinas
Een vorige keer schreef ik over broeder Petrus Pinas (zie foto). We zijn heel dankbaar voor de reactie daarop zodat we Petrus nu structureel kunnen ondersteunen in de tegemoetkoming van de reiskosten die hij maakt om o.a. ook de ECE te St.Laurent te ondersteunen.
 
Volgende reis
Mijn volgende reis is gepland van 30 maart tot 12 mei. Ik vertrek samen met broeder Jaap Vergouwe uit België. Broeder Jaap is uitgenodigd om een studie te geven in een zgn. “Opbouwkamp” ter toerusting van gelovigen uit verschillende gemeenschappen. Dit kamp wordt gehouden vlakbij Moengo (Oost Suriname). Vervolgens hopen we samen een reis te maken in het Marowijnegebied en mogelijk ook naar het binnenland om ook daar diverse gelovigen te ontmoeten en te bemoedigen.
 
Henk Kreuger
Velen van onze lezers vragen naar het welzijn van broeder Henk Kreuger. De hoge leeftijd (90j.) geeft steeds duidelijker de beperkingen aan. Zijn zicht is sterk afgenomen en daarmee ook de mobiliteit. Een staaroperatie werd als maar uitgesteld. Nu is er een lieve zuster (verpleegkundige) in Cayenne die hierin stappen onderneemt …
Broeder Henk vraagt altijd met veel belangstelling naar de gemeenten en zijn vrienden in Nederland. Laten we blijven bidden voor deze trouwe broeder.
 
 
Heel veel dank voor uw gebed en financiële steun!
 
Hartelijke groet en zegen,
 
Barend & Diny