Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
OKE! Cookies toestaan
Nieuwsbrief 19 Barend en Diny - Barend en Diny Bloem

Nieuwsbrief 19 Barend en Diny

Apeldoorn, 31 maart 2014
 
Lieve vrienden,
 
Hoewel de winter zich nauwelijks heeft laten gelden is Diny in de vroege ochtend van 30 december door de plaatselijke gladheid met haar fiets gevallen. Ze liep hierbij een gecompliceerde kniebreuk op. Een operatie heeft een week na de val plaatsgevonden. Na drie maanden revalidatie mag Diny op therapeutische basis weer een aantal uren haar werk in de zorg hervatten. Volledig herstel zal nog wel enige tijd in beslag nemen.
 
Eglise Chrétienne Evangélique (ECE) te St.Laurent
In onze vorige brief schreven we over het kerkgebouw dat werd gesloten. Conform de veiligheidsnormen voor openbare gelegenheden moesten wat werkzaamheden worden verricht. Ook het “geestelijke gebouw” had aandacht nodig. ECE uit Cayenne heeft hiervoor een echtpaar aangesteld. Helaas is dit niet bij ieder lid goed ontvangen wat resulteerde dat een deel van de gemeente samenkomt onder de veranda bij broeder Henk Kreuger, en een ander deel iets buiten St.Laurent. De werkzaamheden aan het kerkgebouw zijn nog niet verricht.
We bidden dat bij de heropening van het gebouw de beide groepen zich weer kunnen verenigen.
Met de sluiting van het kerkgebouw is ook de accommodatie voor mijn verblijf en de plaats van ontmoeting met bezoekers in het geding.
 
Aandacht voor broeder Petrus
We maakten al vaker melding van broeder Petrus Pinas (zie o.m. http://www.barend-en-dinie.nl/sable-blanc). Wij kennen Petrus al vele jaren. Petrus is een bekwame en trouwe broeder gebleken. Onlangs haalde hij een Bijbelschooldiploma bij de zgn. Weslyaanse gemeente. We zouden graag zien dat Petrus in de gelegenheid wordt gesteld om kleine gemeenschappen in het Marowijne-gebied te ondersteunen. Hiertoe doen we een oproep voor een financiële bijdrage zodat Petrus structureel ondersteund kan worden om dit belangrijke werk voor de Heer te kunnen doen.
Uw eventuele bijdrage kan via de rekening: Kas Werk voor de Heer, Apeldoorn IBAN: NL22RABO0393484912 o.v.v. Petrus Pinas
 
Volgende reis
Mijn volgende reis is geboekt van 28 april tot 30 mei. Ik kan dan nog, na een paar jaar niet de gelegenheid te hebben gehad, de verjaardag meevieren van onze dochter Cora die op 25 april 20 jaar hoopt te worden. In deze periode verwacht ik opnieuw enige tijd bij de gemeente Nieuw Leven te zijn in Albina en ook in St.Laurent en omgeving. Gezien de korte periode is het nog niet zeker of een reis naar het binnenland gepland kan worden.
 
TFC-groep
Een bijzondere steun ervaren we vanuit de TFC (=thuisfrontcommissie)-groep. Met de leden van deze groep delen we onze ervaringen, we kijken terug en vooruit. Vijf leden van de groep komen uit onze plaatselijke gemeente De Ontmoeting te Apeldoorn. Een paar jaar zijn we hierbij ook ondersteund door twee leden uit de gemeente Luctor te Oldebroek: Gert Franken en Jan S. Kramer. In oktober 2012 is Jan overleden. Hij liet postuum een boekje na: Opwekking op de Veluwe, en een mooi getuigenis: http://youtu.be/-3wEQWJFnUA. We namen ook afscheid van Hans Siegelaar en Kees Koper. Kees Boom heeft zich als nieuw lid bij de TFC gevoegd. Kees heeft ons in 1995/96 bezocht in Frans Guyana.
 
Dankbaar
We zijn heel dankbaar voor de gelegenheid die we nu al bijna vijf jaar hebben om met regelmaat aandacht te geven aan het Marowijnegebied. We weten ons door de Heer geroepen en bevestigd. We zijn heel dankbaar voor geestelijke steun die we hiervoor ontvangen. Ook de financiële steun is bemoedigend. We beseffen dat we in dit werk met velen zijn verbonden en ervaren dat Hij die roept getrouw is en het ook doet.
 
Gebedspunten:
·         Herstel Diny
·         Diny en Cora tijdens mijn afwezigheid
·         Voorbereiding voor de reis
·         Goede planning over de te bezoeken gemeentes
·         Vervoer en accommodatie tijdens verblijf
·         Steun voor broeder Petrus
·         Gemeente ECE te St. Laurent
·         Broeder Henk Kreuger (in juli 90 jaar!)
  
Dankpunten:
·         Geestelijke en financiële steun uit eigen gemeente en daar buiten
·         TFC-groep
·         Goede contacten in Suriname en Frans Guyana
·         Goede gezondheid
 
Bovenal:
 
Wij danken onze God voor u allen, omdat u bijdraagt aan de verspreiding van het evangelie.
(vgl. Filippenzen 1 vs 3-6)
 
 
Hartelijke groet,
 
Barend & Diny
 
Foto impressie najaar 2013:   http://youtu.be/VD12c51qtAc