Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
OKE! Cookies toestaan
Nieuwsbrief 18 + kerstgroet - Barend en Diny Bloem

Nieuwsbrief 18 + kerstgroet

Eben-Haëzer: Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen
 
 
Apeldoorn, 17 december 2013
 
 
Lieve vrienden,
 
Het is een goede gewoonte om aan het einde van het jaar terug te kijken op het voorbijgegane jaar. Een paar hoogte punten:
 
In 2013 was ik, verspreid over twee periodes, ruim 4 maanden in Frans Guyana of Suriname. Tijdens de eerste periode, in het voorjaar, werd er vooral aandacht gegeven aan de Église Chrétienne Évangélique (ECE) te St.Laurent in Frans Guyana. De ontwikkelingen in de ECE gaven in de tweede periode, in het najaar, meer ruimte voor bezoeken aan andere nabijgelegen gemeentes. Ik kijk met grote dankbaarheid terug op de zegen die de Heer door de studies aan velen heeft gegeven terwijl ik er ook zelf door gezegend ben.
 
Ik was twee keer, waarvan één keer samen met Diny, in Frankrijk voor een zendingsconferentie. In beide conferenties werd de aandacht gevestigd op de meerwaarde van samenwerking en teamwork. Heel waardevol!
 
Het bezoek van Willi en Bea Gyger hebben we zeer gewaardeerd. Dit zendingsechtpaar, ver in de tachtig, heeft ook vele jaren gewerkt in Frans Guyana en wonen nu in de VS. Heel mooi om herinneringen te delen en te zien hoe de Heer hen heeft gebruikt en doorgaat met Zijn werk.
 
In Nederland mag ik met regelmaat spreekbeurten vervullen in diverse gemeentes. Ook dit ervaar ik als een grote zegen!
 
We kijken ook graag vooruit en zijn benieuwd wat het nieuwe jaar ons brengt:
 
Het werk in Frans Guyana en Oost Suriname heeft nog een belangrijke plaats in ons hart. We verwachten ook in 2014 gelegenheid te hebben om daar te mogen dienen. We zien het belang ervan en het verzoek komt meerdere malen tot ons. Het zou fijn zijn wanneer Diny in 2014 ook enige tijd mee kan.
 
We kijken met grote belangstelling naar de ontwikkelingen in de ECE te St. Laurent. We hopen dat het kerkgebouw gauw aan de gestelde veiligheidseisen voldoet en weer geopend kan worden. We bidden dat het voorgestelde tot steun en zegen zal zijn voor de gemeente en dat er wederzijdse aanvaarding is.
 
Henk Kreuger
Broeder Henk Kreuger vierde dit jaar zijn 89e verjaardag. Ruim de helft van zijn lange leven werkte Henk in Frans Guyana waar hij alom bekend werd door zijn verschijning (de man met de lange baard), maar vooral ook door colportagewerk.  Hoewel de jaren zich beginnen te tekenen en zijn gezichtsvermogen afneemt, gaat hij ook nu nog langs de deuren met de kalenders. Henk Wassink ging een dag met hem op pad. Zijn verhaal kunt u lezen door op de foto te klikken.
 
 
Ons gezin
Onze drie getrouwde kinderen wonen alle drie in de buurt. Dochter Gerlinde zelfs op loopafstand. Eén dag in de week is gereserveerd voor oppas van onze twee kleindochters. Met de 80% baan van Diny in de zorg is de week voor haar goed gevuld. Onze jongste dochter Cora (19j.) is nog thuiswonend.
 
Dankbaar
Overtuigd van Gods roeping voor het werk in Frans Guyana en Suriname besloten we in 2009 opnieuw onze aandacht te schenken aan dat gebied. We kijken nu terug op vier jaar waarin de Heer ons heeft bevestigd. Hij heeft gezorgd en daarvoor zijn we Hem dankbaar. Wij zijn in het bijzonder dankbaar voor onze thuisgemeente “De Ontmoeting” die hierin voor een aanzienlijk deel zorg draagt. Aangevuld met voorbede en giften van anderen, kunnen we zeggen dat hiermee ook velen deelgenoot zijn in het werk van de Heer in Suriname en Frans Guyana. Wij zeggen: “Eben-Haëzer” en zijn dankbaar!
 
 
Wij wensen jullie gezegende kerstdagen
 
en
 
een voorspoedig 2014
 
Hartelijke groet,
 
Barend en Diny (Holtrichtersveld 113, 7327DM Apeldoorn)