Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
OKE! Cookies toestaan
Nieuwsbrief 14 Barend en Diny - Barend en Diny Bloem

Nieuwsbrief 14 Barend en Diny

Apeldoorn, 7 maart 2013
 
Lieve vrienden,
 
Vorig jaar bleef ik tot na de kerst in Frans Guyana en Suriname. De kerstviering in Église Chrétienne Évangélique (ECE) te St.Laurent heb ik als gezegend ervaren. Ik heb al eerder mijn zorgen geuit over de toekomst van deze gemeente. Terugkijkend op de inzet van velen, vooral jongeren, voor het welslagen van een kerstavond gaf me weer hoop.
Na de kerstviering in St.Laurent was het na ruim twee maanden de hoogste tijd om weer te vertrekken richting Nederland. In Paramaribo mocht ik nog aanschuiven bij een kerstdiner inclusief cadeautjes. Een mooie afsluiting waar ik dankbaar aan terugdenk. Het was goed om rond de jaarwisseling weer bij mijn gezin te zijn.
 
Volgende reis
De volgende reis is gepland van 19 maart tot 2 mei. Een deel van de reis hoop ik samen te beleven met Jaap Vergouwe uit België. Met hem zal ik samen studies geven in Suriname en mogelijk ook in het binnenland van Frans Guyana. Ik verwacht nu iets langer in de omgeving van Cayenne te zijn om op verzoek Bijbelstudies te geven.
Mijn primaire zorg richt zich op St.Laurent en daar hoop ik dan opnieuw weer veel aandacht aan te besteden. Natuurlijk maak ik dan ook geregeld de overtocht naar de andere kant van de rivier om in de gemeente “Nieuwe Leven” te Albina studies te verzorgen.
 
Broeder Henk Kreuger
In St.Laurent heb ik mijn verblijf in het kerkgebouw van de ECE. Ik heb daar kantoorruimte, keuken, sanitair en een slaapvertrek.
Broeder Henk Kreuger heeft zijn eenvoudige woning op hetzelfde terrein. Het is gewoonte dat we ’s morgens samen ontbijten en een moment hebben van meditatie en gebed. Een bijzondere bediening van Henk is de colportage van de evangelische dagkalender wat hij al vele tientallen jaren mag doen. Ieder jaar staat hij opnieuw voor de keuze en de vraag dringt zich op of hij dit nog kan en mag doen gezien zijn leeftijd van 88j.
Twee broeders uit de gemeente Oldebroek gaan hem één dezer dagen bezoeken.
 
Dankbaar
In 2009 verliet ik definitief mijn baan in het onderwijs. Het was een keuze die we maakten in afhankelijkheid van de Heer. We zijn dankbaar voor de betrokkenheid van onze eigen thuisgemeente en van anderen die het mogelijk hebben gemaakt om deze weg te gaan. 
Diny heeft haar baan in de zorg behouden. Het is voor haar wel zwaar, maar het geeft ook voldoening. We zijn dankbaar!
 
Vorig jaar zijn twee van onze kinderen getrouwd en hebben het huis verlaten. Onze jongste dochter Cora (18j.) is nog thuiswonend. Wij vragen uw voorbede voor ons gezin!
 
Hartelijke groet,
 
Barend en Diny
 
(meer info: www.barendendiny.nl)
 
 
Van de Thuisfrontcommissie (TFC):
 
Beste vrienden van Barend en Diny,
 
Wij zijn erg dankbaar dat Barend steeds in staat is voor enkele maanden naar Frans-Guyana en Suriname te gaan om Gods gemeenten daar te ondersteunen. Wij zijn dankbaar voor de kracht en de gezondheid die hij heeft om daar in de tropen stand te houden en ook heel dankbaar dat hij in financieel opzicht in staat is dit te doen. Wij bewonderen Diny die al die tijd thuis alles opvangt en hard werkt om alles mogelijk te maken.
 
Wij danken jullie allemaal voor de steun die je aan Barend en Diny geeft! Daarmee maken we samen deel uit van het werk van onze Heer Jezus in St. Laurent en omgeving.
 
Binnen onze TFC missen we Jan Kramer, die in oktober 2012 is overleden. Hij was heel erg betrokken bij het werk van Barend en Diny. Hij kende de hele situatie daar zeer goed. Wij herinneren ons vooral zijn onwankelbare, blijmoedige geloof in God, de Vader en zijn liefde voor Gods werk in Frans-Guyana en Suriname.
 
Wij willen jullie allemaal vragen voor de komende reis van Barend te bidden. Willen jullie vooral bidden om wijsheid voor de situatie in de gemeente ECE in St. Laurent.
En zouden jullie ook Diny en Cora geregeld willen gedenken bij de Heer?
 
 
Met hartelijke groet,
namens het TFC,
 
Niek van Gemeren