Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
OKE! Cookies toestaan
Nieuwsbrief 12 Barend en Diny - Barend en Diny Bloem

Nieuwsbrief 12 Barend en Diny

St. Laurent, 7 november 2012
 
 
Lieve vrienden,
 
Deze keer schrijf ik vanuit Frans Guyana. Drie weken geleden vertrok ik uit Nederland, samen met Piet en Adrie van der Wolf. We genoten letterlijk en figuurlijk van een warm welkom in Suriname waar we de eerste nacht verbleven in “In de Ruimte”, een zorgcentrum voor lichamelijk gehandicapten. De volgende dag vertrokken we naar Albina waar we één nacht overnachtten om daarna over te steken naar St.Laurent. Het was goed om de dienst op zondagmorgen mee te maken in de Église Chrétienne Evangélique (ECE) en om de dagen daarna een aantal mensen te kunnen bezoeken. Woensdag vertrokken we weer naar Albina voor een seminar over discipelschap in de gemeente Nieuwe Leven (zie verslag hieronder).
 
Overlijden TFC-lid: Jan Kramer
Op woensdag 24 oktober ontvingen we het bericht van het heengaan van broeder Jan Kramer. Twee weken voor zijn heengaan hebben Diny en ik afscheid van hem genomen. Jan, een persoonlijke vriend van Henk Kreuger, was vanaf het begin betrokken bij onze TFC-groep. Hij heeft ons altijd met enthousiasme gemotiveerd om het werk in Frans Guyana niet los te laten. Ruim een jaar geleden openbaarde zich de kanker. We blijven hem herinneren als een broeder die een warm hart had voor de zending in het algemeen en voor Frans Guyana in het bijzonder. We bidden de Here om kracht voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen en voor velen die hem moeten missen.
 
Programma
Piet en Adrie zijn weer terug in Nederland. Volgende week hoop ik naar Paramaribo te gaan om vandaar naar Maripasoula te vliegen om daar in twee gemeentes te dienen. Na ca 10 dagen verwacht ik weer in Frans Guyana te zijn om daar tot de kerst te blijven. Naast de bezoeken aan een aantal kleine gemeenschappen ontbreekt het me niet aan veel persoonlijke contacten.
 
De zorgen die ik heb over de toekomst van de gemeente ECE zijn niet verminderd. In tegendeel, de jongeren waar ik mijn hoop op had gevestigd zijn uit beeld ….
 
Als de HERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan; …
(Psalm 127 vs 1)
 
Want Gods medearbeiders zijn wij; …
(1Cor. 3 vs 9)
 
Het vinden van een balans tussen de hierboven geciteerde versen is niet eenvoudig. We vragen daarom ook jullie voorbede in het vinden van de juiste weg hierin.
 
Hartelijke groet,
 
Barend (FGu) & Diny (Ned.)
 
Verslag over seminar discipelschap in Gemeente Nieuw Leven te Albina (Suriname) 23 tot 28 oktober 2012
 
Ruim anderhalf jaar geleden waren we aanwezig bij de opening van het nieuwe kerkgebouw “Nieuw Leven” op de weg naar Papatam nabij Albina. Nu ontvingen we het verzoek om een serie studies te geven over discipelschap. Met dankbaarheid hebben we hier gehoor aan kunnen geven.
We kijken terug op een paar gezegende avonden. Aspecten van het discipelschap werden over vier avonden verdeeld. Voor een relatief jonge gemeente was de grote opkomst bemoedigend. Velen hebben het verlangen om te groeien in het geloof en om anderen te onderwijzen zoals de Heer het zei:
 
Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. (Mat. 28 vs. 19)
 
Na een algemene inleiding zijn de volgende aspecten belicht:
 
  • discipel als vertrouweling: het leren verstaan van Gods stem
  • de prijs die gevraagd wordt om de Heer te volgen: het kruisdragen
  • de discipel als onderdaan van Koning Christus in Zijn Koninkrijk
De interesse was groot en we ontvingen veel positieve reacties. Omdat velen de studies wilden bijwonen kwamen er ook veel kleine kinderen mee die na de gezongen liederen al gauw in slaap vielen. Halverwege de sessie werden we voorzien van een heerlijk koel drankje ter verfrissing.
 
In de afsluitende dienst op zondagmorgen werden nog eens twee aspecten belicht:
 
  • Het onderwijs dat de Here gaf (de zgn. Bergrede, Mat. 5 vs. 1 en 2)
  • Het verlangen van de discipelen (Heer leer ons bidden, Lukas 11 vs. 1)
Hoewel er ook andere belangstellenden waren was de studie speciaal bedoeld voor de leiders in de gemeente. Ons gebed is dat de Heer zelf de uitwerking doet in de harten van de broeders en zusters opdat ze werkelijk de Heer trouw blijven volgen en ook anderen zullen onderwijzen:
 
... en wat gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan vertrouwde mensen, die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten. (2Tim. 2 vs. 2)
 
Zondagavond was er nog een extra samenkomst belegd. Daar mochten we aan de hand van beelden over het lijden van de Joodse volk, spreken over het belang van het gebed binnen de gemeente voor het Joodse volk.
 
Barend Bloem en Piet & Adrie van der Wolf