Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
OKE! Cookies toestaan
Nieuwsbrief 11 Barend en Diny - Barend en Diny Bloem

Nieuwsbrief 11 Barend en Diny

Apeldoorn, 27 september 2012
 
Lieve vrienden,
 
We kijken met dankbaarheid terug op de bruiloft van onze zoon Henri met Priscilla op 7 juli en we zien vooruit op de bruiloft van onze dochter Gerlinde met Gerco a.s. vrijdag 28 september. Als vader is het een voorrecht om op beide bruiloften de trouwpreek te houden en het huwelijk te mogen inzegenen.
 
Het vertrek van twee kinderen uit huis betekent wel een grote verandering. We houden nu alleen onze jongste dochter Cora (18j.) nog in huis. De kinderen wonen allemaal in Apeldoorn, Gerlinde en Gerco zelfs op 10 minuten loopafstand. Woensdag is onze oppas dag voor de twee kleindochters, kinderen van onze zoon en schoondochter Ben en Mariska. We genieten ervan!
 
Vakantie
Het is traditie dat we onze vakantie combineren met bezoek aan vrienden ver weg. Dit jaar gingen we via Parijs naar het zuiden van Frankrijk waar we drie relaties bezochten uit Frans Guyana. Thuis kregen we ook bezoek van mensen die we uit Frans Guyana kennen en nu in Frankrijk wonen. Daarbij onderhouden we een aantal contacten met vrienden in Nederland die we in Frans Guyana en/of Suriname hebben leren kennen. Altijd goed om elkaar weer te zien en de herinneringen met elkaar te delen.
Vorig jaar maakten we op een zendingscongres kennis met een zuster uit Egypte. Zij vroeg ons of we vier jonge mensen uit haar gemeente die op een “zendings-outreach” in Europe waren voor een paar dagen konden onderbrengen in Nederland. We hadden een paar mooie dagen met elkaar..
 
Volgende reisGemeente Nieuw Leven te Albina
De volgende reis staat gepland voor 18 oktober tot 28 december. De eerste twee weken ben ik in gezelschap van mijn vriend Piet van der Wolf en zijn vrouw Adrie. Op verzoek zullen we een serie studies houden in de gemeente “Nieuw Leven” te Albina over “discipelschap”. Verder hoop ik ook weer een aantal dagen in het binnenland te zijn om te dienen in een gemeente te Maripasoula en in Nouveau Wacapou.
 
Het grootste deel van de tijd zal ik in St.Laurent zijn om daar de gemeente Église Chrétienne Evangélique (ECE) en een aantal kleine gemeenschappen binnen een straal van ca. 100 km te ondersteunen. Via de mail houd ik contacten met de voorganger en oudsten van de ECE in de hoofdstad Cayenne, om na te denken over de toekomst van de gemeente ECE te St. Laurent. Het is mogelijk dat er ook een vertegenwoordiger van een zendingsorganisatie uit Frankrijk komt om te spreken met diverse evangelische gemeentes en te zien waar hulp nodig is en eventueel vanuit Frankrijk geboden kan worden.
boreder Henk Kreuger
 
Uiteraard zal ik ook Henk Kreuger weer ontmoeten. Hij vertelde me onlangs dat de scheurkalenders voor 2013 al in huis waren. Al tientallen jaren zorgt Henk voor de distributie in Frans Guyana van deze evangelisatie-kalender. Nu hij 88 jaar is bekruipt ons wel de vraag hoe lang hij dit nog kan/moet doen.
 
Ik heb gevraagd om internetaansluiting in de kerk waar ik logeer. Dit zal de communicatie ten goede komen.
 
Tot nog toe huurde ik een auto in Suriname (is veel goedkoper dan in Frans Guyana). Ik hoop dat er ook hierin een nog goedkopere oplossing kan worden geboden.
 
Kerst
In overleg met Diny heb ik besloten om de kerstdagen ook in Frans Guyana door te brengen. Andere jaren ging ik vlak voor de kerst terug. Omdat er door kinderen en jeugd veel aandacht wordt besteed aan de voorbereiding op de kerstviering zal ik dit jaar ook betrokken zijn bij de afronding. Met de jaarwisseling hoop ik weer thuis te zijn.
 
TFC (thuisfront comité)
We zijn heel blij met ons thuisfront comité. We namen afscheid van Hans Siegelaar. Sinds we in 1999 ons weer in Nederland vestigden heeft Hans veel voor ons betekend. We respecteren zijn besluit. Kees Boom trad aan als nieuw lid. Kees is vanaf het eerste uur met ons verbonden en is ook bij ons in Frans Guyana geweest. Jan Kramer is sinds vele jaren bevriend met Henk Kreuger. Hij is ook een paar keer in Frans Guyana geweest en voelt zich nauw betrokken met de mensen die hij daar heeft ontmoet. Helaas kan Jan wegens ernstige ziekte de TFC-vergaderingen niet meer bijwonen. Op 8 oktober komen we als TFC bij elkaar om de komende reis te bespreken en om samen te bidden.
 
Dank en gebed
We zijn dankbaar dat de reis weer mogelijk wordt gemaakt dankzij de ondersteuning die we hiervoor ontvangen. Het is bemoedigend voor ons en we zien het ook als een bevestiging. We stellen jullie voorbede ook voor Diny tijdens mijn afwezigheid zeer op prijs.
 
Website
Tijdens mijn verblijf in Suriname en Frans Guyana hoop ik via onze website www.barendendiny.nl op de blog mijn ervaringen te melden.
 
Gebedspunten
  • Voorspoedige reis
  • Studies “discipelschap” te Albina
  • Reis naar het binnenland
  • ECE te St.Laurent
  • Henk Kreuger: verspreiding kalenders
  • Vervoer
  • Communicatie (internet)
  • Goede gesprekken met betrekking op de toekomst van ECE te St.Laurent
  • Thuisblijvers: Diny en Cora
Hartelijke groet,
 
Barend & Diny