Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
OKE! Cookies toestaan
Nieuwsbrief 9 Barend en Diny - Barend en Diny Bloem

Nieuwsbrief 9 Barend en Diny

Apeldoorn, 3 maart 2012
  
Lieve vrienden,
 
Terugzien en vooruitzien
Met uitzondering van onze oudste zoon Ben is het hele gezin met aanhang vorig jaar een paar weken in Suriname en Frans Guyana geweest. Onze belevenissen, al dan niet  ondersteund met foto-  en filmmateriaal, zijn vaak het onderwerp van gesprek. We kijken dankbaar terug, en zien met vertrouwen vooruit!
 
Nieuws
Dankzij de huidige communicatiemiddelen hebben we bijna wekelijks contact met onze vrienden in Suriname en Frans Guyana. We ontvangen goede berichten van voortgang, afgewisseld met de zorgen die er ook zijn. Heel tragisch was het bericht over zuster Lucia, die begin januari bij een verkeersongeval om het leven kwam.
We hoorden dat het kerkgebouw in Saint Laurent een schilderbeurt heeft gekregen. Mijn primaire zorg is het “geestelijke huis”, dat ook van tijd tot tijd een opknapbeurt nodig heeft.
 
“Promoten”
Vorige maand hebben we een congres in Parijs bijgewoond. Dit congres had als doel om de protestante/evangelische christenen met elkaar in contact te brengen (per regio) om beter samen te werken, om elkaar te steunen en om zo de eenheid uit te stralen naar de omgeving.
Onder de ruim 800 aanwezigen waren wij de enige vertegenwoordigers uit Frans Guyana. We konden het werk in Frans Guyana bij verschillenden onder de aandacht brengen.
In de omgeving van Parijs logeerden we bij gelovige vrienden en we bezochten een gezin uit Frans Guyana,  dat nu vlakbij Parijs woont.
Op de heenweg bezochten we Jaap en Francien Vergouwe in België. Jaap heeft samen met Gert Pieters mij vorig jaar opgezocht in Frans Guyana. Op de terugweg gingen we aan bij Dieter en Berthy Schleppi , eveneens in België, een zendingsechtpaar dat vele jaren in het binnenland van Suriname/Frans Guyana heeft gewerkt. Het waren goede ontmoetingen. We hebben de Heer kunnen danken voor het werk dat hij door ons heen wil doen.
We doen ons best om Frans Guyana ook bij de Franse gelovigen in Frankrijk onder de aandacht te brengen. In de maand mei is er opnieuw een meerdaagse conferentie, waar ik ook graag heen zou willen gaan om iets te kunnen delen over het overzeese departement Frans Guyana.
 
Gezin
We hebben dit jaar twee bruiloften binnen ons gezin in het vooruitzicht. Onze zoon Henri hoopt in de maand juli te gaan trouwen met Priscilla en onze dochter Gerlinde in de maand september met Gerco. We verwelkomen beide relaties graag in ons gezin.
Het is heel goed mogelijk dat ik i.v.m. de bruiloften voor langere tijd niet naar Frans Guyana kan gaan en ik hier in Nederland moet uitzien naar een parttime baan.
 
Spreekbeurten
Voor de zondagen word ik regelmatig gevraagd voor een spreekbeurt. Ik beschouw het als een voorrecht dat ik op deze wijze diverse, meestal kleine gemeentes mag dienen met het Woord en ik ben dankbaar voor de onderlinge contacten.
Ook in Wallonië (België) heb ik contacten met Franstalige gelovigen. Ondersteuning in kleine gemeenschappen is ook daar zeer welkom!
 
Volgende reis
Op 19 maart hoop ik opnieuw te vertrekken. Ik vlieg naar Paramaribo om dan via Moengo en Albina op mijn stek te komen in St.Laurent. 11 mei hoop ik terug te zijn in Nederland.
Het primaire doel van mijn reis blijft de geestelijke ondersteuning door onderwijs en persoonlijke gesprekken met de leden van de “Eglise Chrétienne Evangélique”. Daarbij zijn er ook contacten met andere gemeentes in St.Laurent en omliggende plaatsen.
 
Website en logo
Op de website www.barendendiny.nl is nog veel meer te lezen en te zien. Op de blog hoop ik tijdens mijn verblijf weer regelmatig een verslag te schrijven.
 
Logo
Met dit logo breng ik tot uitdrukking dat langs de vele rivieren die voor Guyana (= land van vele wateren) kenmerkend zijn, de Heer roept:
 
“Laat hij die dorst heeft komen,… en het water des levens nemen, voor niets!"
(Opb. 21 vs 17)
 
 
Gebedspunten
  • mijn reis (19 maart-11 mei).
  • goede studies en contacten voor gemeenteopbouw.
  • voorziening in transport. Auto huren (= duur) of wordt er een auto ter beschikking gesteld?
  • Diny en ons gezin. Werk in de zorg, de zorg voor het gezin en twee bruiloften in het vooruitzicht geeft toch ook extra belasting.
 
Dank!
We zijn opnieuw dankbaar te hebben ervaren dat de Heer ons bemoedigt door geestelijke en de materiële steun die we ontvangen. Zonder jullie betrokkenheid zouden we dit niet kunnen doen. We weten ons daarom ook verbonden met velen die ons omringen met gebed en gaven.
 
Hartelijk dank!
 
Barend & Diny
 
 
Naschrift van de vriendenkring/TFC
 
Beste vrienden van Barend en Diny,
 
U hebt zojuist de brief van Barend gelezen met enige impressies van zijn laatste reis. Zijn verblijf daar bestreek een periode van 3 maanden! We zijn dankbaar dat Barend het lichamelijk en geestelijk heeft kunnen volhouden en dat Diny hem daar gedurende een maand gezelschap kon houden en medearbeidster kon zijn.
Wij als ‘vriendenkring’ hebben natuurlijk een nauwkeurig verslag gekregen en weten van zegeningen en zorgen, van teleurstellende maar ook van bemoedigende gebeurtenissen. Wij ervaren telkens weer dat Barend dit werk zo van harte doet, met liefde voor de gelovigen daar en met liefde voor zijn Heer.
Daarom bemoedigen we hem bij het maken van plannen om – zo de Heer wil – in maart een nieuwe reis te maken en wellicht in de tweede helft van dit jaar weer voor een langer verblijf daar.
Het is allemaal mogelijk door uw gebeden en financiële ondersteuning. We zijn er u – met Barend en Diny - dankbaar voor!
 
Even over onszelf:
We vormen een ‘vriendenkring’ om Barend en Diny. En we noemen ons ook zo omdat we dit zo ervaren. We weten dat de ‘vriendenkring’ groter is, namelijk u allen die zo met hen meeleven.
Daarom lijkt het ons goed om ons voortaan ‘Thuisfrontcommissie’ (TFC) te noemen. Daarmee sluiten we ook aan bij dit begrip in de zendingswereld in Nederland.
Wij verwelkomen Kees Boom als nieuw lid van de TFC. Hij leeft zeer mee met dit werk, is ook in St Laurent geweest. Ik zelf zal na deze eerste twee jaar van ons functioneren terugtreden en mijn verantwoordelijkheid overdragen.
De TFC zal dan bestaan uit: Gerrit Franken (Oldebroek), Jan Kramer (Elburg), Kees Boom (Enschede), Niek van Gemeren, Christiaan ten Haaken, Kees Koper, (secr.) Ab en Margriet Luesink, Gerrit Siebrand (Apeldoorn.)
 
Wij sluiten af met u nog eens te danken voor uw, op uw manier meewerken in het evangelie.
 
“Weet dat uw arbeid niet tevergeefs is in de Heer! ”
 
Een hartelijke groet namens de TFC,
Hans Siegelaar,
voorzitter