Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
OKE! Cookies toestaan
Nieuwsbrief 1 Barend en Diny - Barend en Diny Bloem

Nieuwsbrief 1 Barend en Diny

Apeldoorn, maart 2010
  
Aan: Familieleden, vrienden, broeders en zusters van Barend en Diny Bloem
 
Beste mensen,
 
Zoals u weet hebben Barend en Diny Bloem 14 jaar In Frans Guyana gewoond om daar de Heer te dienen door het Woord te brengen en gelovigen te ondersteunen.
Na hun terugkeer is dit werk op hun hart blijven liggen en wilden ze graag zorg en aandacht aan dit werk blijven geven. Zij ervaren dat de Heer hen hiertoe roept.
In de periode september-november jl. heeft Barend er weer zes weken doorgebracht om de broeders en zusters daar te bemoedigen, gemeenten te bezoeken, te prediken en onderwijs te geven. Het is een waardevolle tijd geweest! Een kort verslag daarvan vindt u hier onder.
Wellicht weet u dat Barend in juli jl. zijn betrekking in het onderwijs heeft beëindigd om zich onbeperkt te kunnen wijden aan dit werk van de Heer. Een belangrijke beslissing van Barend en Diny, die zij in afhankelijkheid van de Heer hebben genomen.
Verder wenst hij meer tijd te besteden aan zijn thuisgemeente, “De Ontmoeting” te Apeldoorn, en beschikbaar te zijn voor ondersteuning van gemeenten die daaraan behoefte hebben en voor pastoraat en onderwijs.
 
Het gaan van de weg door de wijngaard van de Heer kan een eenzame weg zijn. Daarom leek het Barend en Diny een goede zaak als een groepje mensen wat dichter om hen heen gaat staan om hen te bemoedigen, te begeleiden, met hen mee te leven. Specifieke taken zouden kunnen zijn: hen helpen alle belangstellenden te informeren over hun werk, aanspreekpunt zijn en hen helpen met de fondswerving.
Voor deze “Vriendenkring” willen ondergetekenden zich graag inzetten.
 
Onlangs hebben de oudsten van de “De Ontmoeting” verklaard dat zij de roeping van Barend voor het werk van de Heer in Frans Guyana ten volle herkennen en erkennen en ze willen hem dan ook van harte aanbevelen voor geestelijke en financiële ondersteuning.
 
Barend en Diny vertrouwen erop dat Barends andere activiteiten ook zullen worden ondersteund. Omdat de genoemde activiteiten op dit moment nog niet een fulltime invulling met zich meebrengen is Barend op dit moment op zoek naar parttime betaald werk dat zich laat combineren met de bezoeken aan Frans Guyana.
 
Wij willen u vragen om ondersteuning voor Barend en Diny in gebed en indien het in uw hart is, ook materieel.
 
Hartelijke groet,
 
De Vriendenkring,
Gerrit Franken, Niek van Gemeren, Christiaan ten Haaken, Kees Koper, Ab Luesink, Margriet Luesink, Jan Kramer, Gerrit Siebrand, Hans Siegelaar
 
Barend schrijft:
 
Lieve vrienden,
Het was een voorrecht om vorig jaar weer enige tijd in Suriname en Frans Guyana te zijn. De eerste tweeënhalve week trok ik samen op met mijn broeder en vriend Piet van der Wolf. We bezochten onze vrienden en meerdere geloofsgemeenschappen. Van deze periode is een filmpresentatie gemaakt.
Zelf ben ik nog ruim drie weken langer gebleven. In totaal had ik contact met een tiental gemeentes en sprak met de leidende broeders. Bemoedigend is het te zien dat enige broeders die in de jaren 1986-1992 als vluchteling in Frans Guyana waren en veel bij ons over de vloer kwamen, nu een leidende functie hebben in een gemeenschap van gelovigen op verschillende plaatsen in Suriname en Frans Guyana. Deze broeders zijn ondersteuning waard en daar wil ik me graag voor inzetten. Mijn missie en passie wordt weergegeven in de woorden van Paulus aan Timoteüs:
“ Geef wat je in aanwezigheid van velen van mij hebt gehoord, door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen te onderwijzen.” (2Tim 2vs2). Training en toerusting van lokale leiders zijn hierbij de kerntaken.
 
Velen zijn betrouwbaar gebleken. Er zijn ook zorgpunten waarbij wij hen graag willen helpen. Vorig jaar hebben we als gezin hiertoe opnieuw een belangrijke beslissing genomen. Na tien jaar ben ik gestopt met het onderwijs. We zijn dankbaar dat we hierin de erkenning genieten van onze plaatselijke gemeente. Zij weet zich met ons verbonden en wil ons in raad en daad bijstaan voor het werk waar wij al vele jaren bij betrokken zijn.
Een punt van gebed en zorg is onze bediening hier in Nederland. Het is een voorrecht om ter ondersteuning te mogen dienen in onze plaatselijke gemeente en een aantal gemeentes daarbuiten. Er is nog ruimte over om hier meer tijd aan te besteden. Zo nodig moet e.e.a. gecombineerd worden met een maatschappelijke betrekking. Diny houdt haar werkzaamheden in de zorg en wordt nu ook als flex-werker opgeroepen. Door haar maatschappelijke verplichting (ca 100%) komen gezinstaken zo nu en dan wel onder druk te staan. Ons gebed is dat de Heer ons bevestigt in de weg die we zijn ingeslagen.
We willen dit graag met jullie delen, zodat jullie ook voor ons kunnen bidden en overwegen in hoeverre jullie betrokken kunnen zijn bij de dienst
waartoe wij ons geroepen weten.
 
Hartelijke groet,
Barend en Diny
 
 

Tot slot nog enkele praktische opmerkingen:
Wij hebben u deze nieuwsbrief per email gestuurd omdat dat eenvoudiger is. Mocht u echter de brief in de toekomst liever per post ontvangen, wilt u ons dat dan laten weten door dit een antwoord op deze mail aan ons door te geven? Ook als u liever geen brieven meer ontvangt, mag u dat op deze wijze aan ons doorgeven.
 
Ook reacties van andere aard ontvangen wij graag van u op dit emailadres.
 
Er wordt op dit moment gewerkt aan de inhoud van ondergenoemde website, die nu dus nog niet operationeel is.
 
Met hartelijke groet,
Namens Barend en Diny en de Vriendenkring,
 
Kees Koper, secr.
Huygenslaan 36
7314 LW Apeldoorn