Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
OKE! Cookies toestaan
Nieuwsbrief 7 Barend en Diny - Barend en Diny Bloem

Nieuwsbrief 7 Barend en Diny

Beste vrienden van Barend en Diny,
 
Hieronder treft u de rondschrijfbrief aan van Barend en Diny. Hierin schrijft Barend over zijn laatste reis naar Suriname en Frans Guyana. Wij, de vriendenkring, aan wie hij zijn verhaal uitgebreid heeft verteld, zijn overtuigd dat het een goede reis was. Door bezoeken, gesprekken en toespraken - onderwijzend en pastoraal – is hij velen tot zegen geweest.
Wij hebben hem ook uitgebreid gehoord over de zorgen voor gemeentes en individuen en begrijpen zijn wens om een nieuwe reis te plannen èn in de gelegenheid te zijn daar langer te zijn.
Die reis zal D.V. in september beginnen en hij wil dan graag drie maanden blijven.
Daarom juichen we het toe dat Diny de grote wens heeft hem gedurende een tijd te vergezellen. Ze wil daartoe onbetaald verlof opnemen en de maand oktober daar zijn.
We denken dat het een goede zaak is. Zij kent de plek en de mensen en zij kan haar zorg en aandacht geven aan vrouwen en met hen de nodige gesprekken voeren. Dat is ook haar sterke kant.
 
Voor dat het zo ver is willen Barend, Diny en wij graag een ontmoeting organiseren met allen die belangstelling hebben voor dit werk en met Barend en Diny meeleven en meebidden.
Dus nodigen we u nu al heel hartelijk uit voor een “Vriendenmiddag". Die zal zijn op zaterdag 10 september, vanaf 16.30 uur in “De Ontmoeting” in Apeldoorn.
Ook kunnen we u berichten dat er binnenkort een website verschijnt geheel gewijd aan dit werk, waarop al het nieuws vermeld zal gaan worden.
Over de “Vriendenmiddag” en de website zult u binnenkort nader worden geïnformeerd.
 
Tenslotte: Barend en Diny zijn blij dat u hen door uw gebeden en gaven in de gelegenheid stelt dit werk te kunnen doen. Wij willen u dringend vragen dat te blijven doen. Voor uw financiële bijdrage kunt u gebruik maken van onderstaande rekeningnummers.
Héél hartelijk dank!
 
Namens de ‘Vriendenkring van Barend en Diny”
J.Siegelaar,
voorzitter

 
Apeldoorn, 30 juni 2011
  

Lieve vrienden,
 
Ruim zes weken geleden kwam ik thuis uit Frans Guyana en Suriname. De zes weken die ik daar doorbracht waren goed gevuld. De eerste tien dagen beleefde ik samen met Piet en Adrie van der Wolf. Ik deel graag een aantal belevenissen met jullie.
 
Suriname
Het eerste weekend hadden we op zaterdagavond 9 april de opening van een nieuw kerkgebouw “Nieuw Leven” nabij Albina in Oost Suriname. In het officiële programma werd stilgestaan bij de historie. Vervolgens werd er gekeken naar de toekomst en de hoop uitgesproken dat de gelovigen zich als levende stenen bijeen voegen om het nieuwe leven te laten zien. Na het officiële gedeelte was er volop te eten voor de ruim tweehonderd gasten.
 
Frans Guyana
De eerste dagen in Frans Guyana werden bepaald door een sterfgeval. Angelo (24j), de zoon van Ronald en Ingrid, kwam door een tragisch ongeval om het leven. Een zware beproeving voor het gezin. Ingrid houdt kinderclub op het indianendorp Espérance, waar ze ook woont.
 
In het paasweekend waren op een afgelegen dorp ruim tweehonderd Arawak-indianen, afkomstig uit de wijde regio van Suriname en Frans Guyana voor een Bijbelconferentie bij elkaar. Kamperen zit deze bevolking in de genen. Ruim 25 mensen, jong en oud, gaven door de doop te kennen de Heer te willen volgen. Indrukwekkend!
 
Église Chrétienne Évangélique (ECE)
Grote zorg is de voortgang van de ECE te Saint Laurent. Het ontbreekt aan onderwijs en er zijn geen jongeren die de leiding overnemen.
In Cayenne, de hoofdstad, en omgeving heb ik veel gesprekken gehad. Een aantal gesprekken had tot doel om de zorg en de behoefte van ECE te St.Laurent te delen. Het zou goed zijn dat er vanuit de verschillende Evangelische Gemeentes te Cayenne een visie wordt ontwikkeld ten behoeve van de gemeente in St.Laurent en omgeving.
 
Contacten
Ook nu had ik weer een bijzondere ontmoeting. Voor het eerst ontmoette ik een echtpaar dat ruim twee jaar geleden met hun drie kinderen in St.Laurent is komen wonen. Zij zijn uitgezonden door een Baptistengemeente in Mexico en hun doel is o.a. om Bijbelonderwijs te geven. Momenteel zijn ze nog in een oriënterende fase. Op zondag komen ze in hun eigen gehuurde woning samen met een aantal gelovigen. Ze zetten zich in voor kinderwerk in de buurt. Ik verwacht dat deze bekwame broeder, die van oorsprong uit Algerije komt en de Franse taal spreekt, veel kan betekenen voor Franstaligen in het geven van goed Bijbelonderwijs. Bij mijn volgende bezoeken kan ik deze broeder wellicht in contact brengen met belangstellenden.
 
Film
Ook deze keer kon ik op verschillende dorpen een film laten zien Op sommige dorpen heb je hiervoor, naast computer en scherm, voor de stroomvoorziening ook een generator nodig. Het blijkt dat filmvertoning in de open lucht en op een groot scherm een grote aantrekkingskracht heeft op de bevolking. Een goed middel om de goede boodschap te verkondigen!
 
Lectuur en kindermateriaal
Vanuit Nederland werden drie dozen met lectuur verstuurd naar Paramaribo. De zending was op tijd aangekomen en de lectuur en studiemateriaal is op diverse plaatsen in Suriname en Frans Guyana verdeeld. De laatste week ontving ik ook nog een pakket van iemand uit Frans België met kindermateriaal. Dit materiaal kon nog worden verdeeld onder de verschillende kinderclubleiders. Er is steeds grote behoefte aan lectuur en kindermateriaal!
 
Onze kinderen
 • Cora is geslaagd voor haar VMBO-examen. Ze hoopt dat ze het volgende jaar een praktisch jaar kan doen bij Youth for Christ.
 • Henri en zijn vriendin Priscilla en onze dochter Cora gaan de volgende maand op vakantie naar Frans Guyana. Voor Henri en Cora is het een terug naar de “roots”. Henri is in Cayenne geboren (1986) en Cora in St.Laurent (1994).
 • Gerlinde en haar vriend willen ook in oktober naar Frans Guyana komen.
 • Bij onze zoon Ben en zijn vrouw Mariska wordt het tweede kindje verwacht.
 
Ook de inzet van Diny moet hier worden genoemd. Met een zware baan, waar ze naast een vast contract ook nog veel extra uren werkt, zorgt ze ook dat het huishouden op de rail blijft. Zonder haar toewijding en inzet zou het voor mij niet mogelijk zijn om langere tijd afwezig te zijn. 
 
Dank- en gebedspunten
Dank voor
 • de voorspoedige reis
 • het nieuwe kerkgebouw “Nieuw Leven”
 • de goede gesprekken met gemeenteleiders
 • het gebed van de achterban en de financiële support
Bid voor
 • een goede voorbereiding voor de volgende reis
 • voortgang van ECE te St.Laurent
 • support voor de volgende reis ook voor Diny
 • het vullen van de website
 • de voorbereiding van de vriendenmiddag
 • ons gezin tijdens mijn afwezigheid
 
Hartelijke groet,

Barend & Diny