Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
OKE! Cookies toestaan
Nieuwsbrief 6 Barend en Diny - Barend en Diny Bloem

Nieuwsbrief 6 Barend en Diny

Apeldoorn, 26 maart 2011
  

Lieve vrienden,
 
Dinsdag 5 april hoop ik weer te vertrekken voor een reis naar Suriname en Frans Guyana. Mijn vriend Piet van der Wolf en zijn vrouw Adri zullen mij de eerste tien dagen van de reis vergezellen. Zelf hoop ik 18 mei weer terug te zijn. Hieronder breng ik een aantal punten onder jullie aandacht.
 
Suriname
De eerste twee dagen zullen we in Paramaribo zijn, waar we een auto huren en de verzekering moeten regelen om ook in Frans Guyana te mogen rijden. Natuurlijk willen we ook weer een aantal vrienden ontmoeten. Het eerste weekend worden we in Albina verwacht. Albina ligt in Oost Suriname aan de de Marowijne, de grensrivier met Frans Guyana. We gaan daar de opening meemaken van een nieuw kerkgebouw van de gemeente “Nieuw Leven”.
 
Frans Guyana
Maandag 11 april steken we de rivier over naar Frans Guyana. Er blijven dan nog maximaal twee dagen over om samen met Piet en Adri wat bezoekjes te doen bij gemeenschappelijke vrienden in de omgeving van St.Laurent. Zelf verwacht ik de volgende vier weken te vertoeven onder het dak van de “Église Chrétienne Évangélique” (ECE), op het erf waar ook broeder Henk Kreuger in zijn eenvoudige woning verblijft.
 
Doel
Speerpunt van deze reis is het voortzetten van de eerdere contacten en het leggen van nieuwe contacten met leiders van diverse geloofsgemeenschappen met het oog op de voortgang van “Église Chrétienne Évangélique” te St. Laurent. Hiervoor zal ik ook naar Cayenne gaan en naar andere plaatsen in Frans Guyana. Daarnaast verheug ik me ook op de vele bezoeken in de privésfeer en aan kleine gemeentes op de verschillende indianendorpen en gemeenschappen van boslandcreolen. Een reis naar het binnenland zit er ook deze keer niet in.
 
Samen met Diny
Vorige week had ik een gesprek met Oscar. Hij vroeg: “Komt zuster Diny dan echt nooit meer?” Deze vraag is door vele anderen gesteld. Ik antwoordde dat we sparen en bidden om in het najaar samen met Diny te komen. Oscar antwoordde: “Ik zal er ook voor bidden”. Velen zien er naar uit en we geloven dat het goed is.

Vriendenmiddag/website
We denken erover om na de zomer een vriendenmiddag te organiseren, waarbij we ook graag die vrienden willen betrekken die in het verleden iets met Suriname en/of Frans Guyana te maken hebben gehad. We horen graag of je hierin wilt meedenken.
Aan de website wordt gewerkt. Het zou mooi zijn als deze op de vriendenmiddag kan worden “gelanceerd”.
 
Gezin
In het gezin staat Diny er weer zes weken alleen voor. Gecombineerd met haar werk is dat best een zware opgave. Willen jullie haar en het gezin in het gebed gedenken? Er zijn nog drie kinderen thuis:
  • Henri heeft een baan. Na zijn opleiding HBO-bouwkunde en een project van drie maanden in Kenia is hij twee weken geleden begonnen bij een aannemer 
  • Gerlinde bereidt zich voor op haar laatste tentamens in de sector toerisme. We hopen dat ze daarna spoedig een geschikte werkplek vindt
  • Cora doet over een paar maanden VMBO-eindexamen. Voor haar is het nog niet duidelijk wat het vervolg is
En ten slotte: we verwachten ons tweede kleinkind  
 
Dank- en gebedspunten
Dank voor
  • de mogelijkheid die er is om opnieuw deze reis te maken
Bid voor
  • een goede en voorspoedige reis
  • de opening van het kerkgebouw “Nieuw Leven”
  • de contacten met gemeenteleiders in Frans Guyana
  • de voorbereiding vriendenmiddag
  • een mogelijke reis in het najaar samen met Diny
  • ons gezin tijdens mijn afwezigheid
 
Hartelijke groet,

Barend & Diny
 

Naschrift van de vriendenkring:
 
Beste vrienden van Barend en Diny,
 
We zijn dankbaar dat Barend weer een reis kan maken naar Frans Guyana om speciale zorg te geven aan de gemeente te St. Laurant en om gelovigen en andere gemeenten te bemoedigen en te dienen met het Woord. Wij denken dat hij daar weer met veel zegen zijn talenten kan gebruiken.
Fijn is het dat Diny de moed en de kracht heeft Barend voor zo’n lange periode voor dit werk af te staan.
We zijn ook dankbaar dat zij in het vorige jaar zoveel financiële ondersteuning mochten ontvangen dat de kosten van hun leven en de kosten van de reizen konden worden betaald.
We geloven en vertrouwen dat de Heer dat ook nu weer zal doen.
Als u daarin wilt meewerken, zijn we u dankbaar! Hieronder vindt u de banknummers die u hiervoor kunt gebruiken.
Moge zij de komende tijd ook weer omringd zijn met onze gebeden!
 
Een hartelijke groet,

namens de Vriendenkring van Barend en Diny,
 
Hans Siegelaar,
voorzitter