Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
OKE! Cookies toestaan
Nieuwsbrief 5 Barend en Diny - Barend en Diny Bloem

Nieuwsbrief 5 Barend en Diny

Apeldoorn, 31 januari 2011
 
 
 
Lieve vrienden,
 
Het is alweer zes weken geleden, dat ik van mijn reis naar Suriname en Frans Guyana terugkwam. Een volgende reis is weer gepland. Hoog tijd om jullie iets te vertellen.
 
Suriname
De laatste reis stond vooral in het teken van persoonlijke contacten en bijzondere ontmoetingen. Omdat ik in Paramaribo een auto huur en een aparte verzekering moet afsluiten voor Frans Guyana ben ik daar meestal de eerste twee dagen. Het eerste weekend verbleef ik iets buiten Albina, waar ik te gast was bij Glen en Claudette. Het nieuwe kerkgebouw op hun erf is bijna klaar. Het was mooi om daar de diensten mee te maken in het overvolle kleine kerkgebouwtje. Jammer dat mijn beamer, die ik daar had achtergelaten, het niet meer deed. Gelukkig kon ik in St.Laurent een nieuwe kopen, zodat ik er later wel optimaal gebruik van kon maken.
 
De beamer blijkt, voor zover er elektriciteit is, een ideaal hulpmiddel te zijn. Niet alleen voor de studies die ik in Nederland kan voorbereiden, maar ook ter ondersteuning van de liederen. Ik heb veel liederen kunnen projecteren en met muziek kunnen ondersteunen. Er kwamen veel verzoeknummers!
 
Frans Guyana
 • Het was goed om broeder Henk Kreuger weer te ontmoeten. Hij had weer honderden kalenders waarmee hij langs de deuren ging, om die bij de mensen te brengen. Een bijzondere bediening die hij al vele jaren heeft, naast de vele bezoeken die hij maakt en de dienst in de gemeenten. Gezien de leeftijd van broeder Henk (86 j.) bekruipt me de vraag: “Hoe lang kan of mag dit nog?”. Of wil hij “in het harnas sterven”?
 • In St. Laurent werd ik direct gevraagd voor een kort woord tijdens een begrafenis van een broeder. Een week later vroeg de familie mij, om te spreken in een dienst ter afsluiting van de rouwperiode. In deze dienst in een indianendorp werd door de vele aanwezigen veel gezongen. Dit in verschillende talen zoals, Frans, Nederlands, Engels, Sranan en de eigen indiaanse taal het “Kaliña”.
 • In de nabije omgeving van St.Laurent had ik bijzondere ontmoetingen, o.a. met een aantal gelovigen afkomstig uit het binnenland. De familie Schleppi (nu al vele jaren in België), heeft lange tijd onder deze mensen gewerkt. Zij vroegen mij de mensen die nu in de omgeving van St.Laurent wonen, op te sporen. Het was bemoedigend om ze te ontmoeten en te horen dat ze verder gaan met de Heer, ook al zijn er enige zorgpunten.
 • De Evangelische Broedergemeente is de volkskerk van Suriname. In Frans Guyana wonen veel Surinamers en velen zijn formeel dooplid van de EBG. Ik heb graag van de gelegenheid gebruik gemaakt om in een EBG-gemeente te spreken en een film te vertonen.
 
Persoonlijke contacten
De persoonlijke contacten en bezoeken aan de verschillende geloofsgemeenschappen in de indianendorpen en onder de boslandcreolen in de wijde omtrek van St.Laurent en nabij Cayenne, zijn zeker waardevol en worden op prijs gesteld. Het is mooi te zien dat er op een aantal plaatsen aandacht wordt gegeven aan de kinderen. Een zondagschoolclub van de Baptisten Gemeente in Goor spaart speciaal om de leiders te voorzien van ondersteunend materiaal.
  
Zorg- en lichtpunten
Hoewel een algemene brief niet de meest geschikte weg is, wil ik mijn zorg wat explicieter delen. Het heeft te maken met de toekomst van “Église Chrétiènne Evangélique” (ECE). Het is een gemeente met veel problemen, maar waar leiderschap ontbreekt. De vraag: “ Hoe verder?” houdt mij in het bijzonder bezig. Ik zie wel wat lichtpuntjes.
 • Ik had een ontmoeting met een echtpaar. De man komt oorspronkelijk uit Cayenne, de hoofdstad van Frans Guyana. Als jongeman heeft hij de Heer in zijn leven aanvaard. Na zijn studie theologie in België is hij enige tijd voorganger geweest in Frankrijk bij een Baptisten Gemeente. De Heer heeft hem teruggeroepen naar Frans Guyana waar hij nu met zijn vrouw en drie kinderen woont in St.Laurent, en werkzaam is als muziekdocent op een middelbare school. Hij geeft leiding aan een gospelkoor, samengesteld uit leden van verschillende gemeenten. Hij wacht af waar de Heer hem gaat gebruiken. Zou dit gezin iets kunnen betekenen voor de Evangelische Gemeente(n) in St.Laurent in het algemeen en voor de ECE in het bijzonder?.
 • Met een andere jonge broeder heb ik al enige tijd goed contact. Hij geeft leiding aan een kleine Evangelische Gemeente in St.Laurent. Hij komt ook regelmatig bij broeder Henk Kreuger en betekent veel voor hem. Wat zou het mooi zijn als de gelovigen uit de verschillende gemeenschappen meer samen zouden optrekken!
 • In Cayenne had ik contact met voorgangers/oudsten uit diverse Evangelische Gemeenten. Het zou goed zijn als zij tot een gemeenschappelijk besluit kunnen komen om de gemeenten in St.Laurent te steunen.
 
Bruggen bouwen
Mijn gebed is dat de Heer mij tijdens mijn bezoeken gaat gebruiken, om bruggen te bouwen tussen gemeenteleiders, opdat ze samenwerken tot eer van de Heer en een getuigenis voor de omgeving zijn.
 
Mijn volgende reis heb ik geboekt van 5 april tot 18 mei. De eerste 10 dagen zal ik worden vergezeld door een echtpaar die speciaal meegaat om de opening van de kerk nabij Albina mee te maken.
 
Er breekt opnieuw een periode van voorbereiding aan. We zijn dankbaar dit werk te kunnen doen. Dit kan alleen, door de velen die zich hierin met ons verbonden weten en voor ons bidden.
 
Dankpunten
 • voor de vele ontmoetingen met broeders en zusters
 • voor de ondersteuning van de gemeente en achterban
 • voor Gods trouw op geestelijk en financieel gebied
 • voor ons gezin die het mede mogelijk maakt om deze weg te gaan
 
Gebeds punten
 • voor Diny, die naast haar taak in het gezin een groot deel van haar tijd werkzaam is in de zorg
 • voor onze zoon Henri, die na zijn HBO-studie bouwkunde, drie maanden werkzaam is geweest met een project in Kenia. Nu is hij werkzoekende.
 • voor onze dochter Gerlinde met haar studie toerisme. Zij hoopt daarna werk te vinden in de toeristische sector, mogelijk als stewardess
 • voor onze dochter Cora m.b.t haar VMBO.examenjaar
 • voor verbetering van de “Eglise Chrétiènne Evangélique” in St.Laurant
 • voor een goede voorbereiding van de nieuwe reis
  
Hartelijke groet,
 
Barend & Diny