Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
OKE! Cookies toestaan
Nieuwsbrief 4 Barend en Diny - Barend en Diny Bloem

Nieuwsbrief 4 Barend en Diny

Apeldoorn, 7 november 2010
 
 
 
 
Lieve vrienden,
 
Aan de vooravond van mijn vertrek naar Frans Guyana wil ik u graag informeren over mijn reisplannen. Op dinsdag 16 november hoop ik te vertrekken van Schiphol naar Suriname.
In Paramaribo heb ik o.a. een afspraak met het Surinaamse Bijbelgenootschap, dat de mogelijkheden onderzoekt om de Bijbel te verspreiden in Frans Guyana. Uiteraard hoop ik weer te genieten van de gastvrijheid bij zuster Kows Banwari. Voor het regelen van een verzekering om met de auto in Frans Guyana te mogen rijden heb ik minimaal een dag nodig.
Als het mee zit kan ik op donderdag richting Moengo rijden waar ik zal overnachten bij Petrus en Olivia Pinas. Het eerste weekend hoop ik in Albina door te brengen. Ik ben zeer benieuwd hoever men met de bouw van de kerk is gevorderd. Ik verheug me erop daar een paar dagen met de gelovigen door te brengen.
Vervolgens verwacht ik de daarop volgende vier weken in Frans Guyana te zijn. Mijn aandacht is vooral gericht op een aantal gemeentes in en rondom St.Laurent. Een ontmoeting met de broeders uit Cayenne (de hoofdstad) staat ook op het programma. Met hen heb ik overleg over de toekomst van de gemeente in St.Laurent.
Naast de vele persoonlijke contacten en gesprekken die er ook deze keer weer zullen zijn, wil ik in grotere kring wijzen op de verantwoordelijkheid die iedere gelovige heeft binnen de gemeente. De wederzijdse verantwoordelijkheid in relaties binnen huwelijk en gezin moet ook veel aandacht krijgen.
De vorige keer heb ik gebruik kunnen maken van een beamer die ik van iemand in Nederland kreeg. Deze keer kreeg ik van dezelfde persoon een versterker. Deze middelen zullen nu ook zeker van pas komen om e.e.a. te kunnen ondersteunen met beeldmateriaal en geluid.
 
Ik noem de speerpunten uit de vorige brief:
 
• Mogelijkheden onderzoeken om het kerkgebouw in St.Laurent op langere termijn optimaal te gebruiken
• Diverse kinderclubs ondersteunen met materiaal
• Ondersteuning bij het leren van liederen
 
• De leiders van de verschillende gemeentes voorzien van schriftelijke bijbelcursussen.
• Bespreking met gemeenteleiders om samenwerking te bevorderen
• Ondersteuning van Petrus Pinas om zijn werk onder de Surinamers in Frans Guyana uit te breiden
 
Voorbede voor broeder Henk Kreuger is ook zeker gewenst. In deze tijd van het jaar gaat hij van huis tot huis met de scheurkalender om zo het evangelie bij de mensen in huis te brengen.
 
Gebedspunten:
• voorspoedige reis
• goede persoonlijke contacten
• gezegende diensten in Albina, St.Laurent en de omliggende dorpen
• juiste keus in de te behandelen onderwerpen en presentaties
• vruchtbaar gesprek met de verantwoordelijke broeders in Cayenne
• Henk Kreuger en de distributie van de kalender
• voor Diny en de beide meisjes (Gerlinde en Cora) die achter blijven (onze zoon Henri is voor een zendingsproject in Kenia)
 
Ik ben dankbaar dat ik opnieuw de gelegenheid heb om naar het gebied te gaan waarvoor ik me geroepen weet. Het wordt allemaal mogelijk gemaakt door gebed en financiële ondersteuning. Uw betrokkenheid wordt ook zeer gewaardeerd. Heel veel dank!
 
Het is nog vroeg, maar aangezien ik pas één dag voor de kerst weer thuis hoop te zijn, wens ik u nu al voor het einde van het jaar:
 
Gezegende kerstdagen en een Gods zegen in 2011
 
Hartelijke groet,
 
Barend en Diny
 
Holtrichtersveld 113
7327 DM Apeldoorn
Tel: 0553011446
E-mail: barendbloem@gmail.com; dinybloem@gmail.com
 
 
Tot slot nog enkele praktische opmerkingen:
U ontvangt deze nieuwsbrief per email. Mocht u echter de brief in de toekomst liever per post ontvangen, wilt u ons dat dan laten weten? Ook als u liever geen brieven meer ontvangt, mag u dat aan ons doorgeven.
 
Ook reacties van andere aard ontvangen wij graag van u.
 
Er wordt nog gewerkt aan de inhoud van ondergenoemde website, die nu nog niet operationeel is.
 
Met hartelijke groet,
Namens Barend en Diny en de Vriendenkring,
 
Kees Koper, secr.
Huygenslaan 36
7314 LW Apeldoorn