Barend & Diny

Contact adres:
Dhr A. Luesink
Homerusstraat 56
7323 PZ Apeldoorn
tel: 055 5341854
 
Uw financiële ondersteuning graag naar:

• Kas Werk voor de Heer, Apeldoorn IBAN: NL22RABO0393484912 o.v.v. Barend en Diny Bloem
• Stichting Filadelfia Zending Maarssen, afd. Binnenland IBAN: NL61ABNA0471367761 o.v.v. Barend en Diny Bloem
• Stichting Ned. Gem. v. Wereldevangelisatie (NGW), Hoenderloo IBAN: NL31DEUT0486380335 o.v.v. Barend en Diny Bloem

De genoemde instellingen zijn ANBI erkend, dus uw giften zijn belasting aftrekbaar.
 
www.barendendiny.nl  -  info@barendendiny.nl