Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
OKE! Cookies toestaan
Nieuwste blog - Barend en Diny Bloem

Nieuwste blog

Week 4 (20 april - 22 april)

vrijdag, 26 april 2019 20:46:00
Afgelopen zaterdag kwam het zgn. "Opbouwkamp" ten einde. Het was goed om met
broeders en zusters uit meerdere gemeenten bij elkaar te zijn voor
ontmoeting, studie, zang en muziek.
Na het kamp ging ik terug naar mijn vaste gastadres, om nog een ogenblik
door te brengen bij mijn gastvrouw. Zondagmorgen mocht ik nog voorgaan in
een gemeente te Paramaribo. Het lag voor de hand om op Paaszondag na te
denken over de opstanding van onze Heer en onze relatie tot Zijn opstanding:
"., zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen." (Rom. 6 : 4)
Na de bijeenkomst was er niet veel tijd meer over voor mijn vertrek. De
koffer moest worden gepakt en daarna een snelle hap, voordat de taxi me kwam
ophalen voor de rit naar het vliegveld. Ik had een voorspoedige vlucht en
ook in Nederland was er weinig oponthoud. De trein bracht me naar Zeist waar
ik door Diny werd opgehaald, om samen een kort bezoekje te brengen aan mijn
moeder.
Ik kijk dankbaar terug op een gezegende tijd en we zien uit naar verdere
ontwikkelingen ..
Hartelijke groet,
Apeldoorn, 26 april 2019
Barend

Week 3 (13 april - 19 april)

zondag, 21 april 2019 10:45:00
Het afgelopen weekend was ik in Cayenne, waar ik op zondagmorgen mocht
voorgaan in de gemeente. Ik had een gesprek met de oudsten over hun verzoek
om ons weer voor langere tijd te vestigen in St.Laurent. E.e.a. vraagt nog
wel om verduidelijking voordat we hier definitief op in kunnen gaan. We
bidden!
Zondagmiddag keerde ik weer terug uit Cayenne naar St.Laurent met onderweg
een paar korte bezoekjes. Op maandag naar Albina en vervolgens naar
Paramaribo. Nu ben ik op het zgn. "Opbouwkamp". Leden van verschillende
gemeentes zijn een paar dagen bij elkaar voor ontmoeting en studie. Er waren
honderd aanmeldingen maar we zijn er met honderdvijftig . De studies mag ik
verzorgen rond het thema: "Nader tot God en Hij zal tot u naderen" (Jakobus
4: 8). E.e.a. wordt uitgewerkt aan de hand van de vijf offers uit de eerste
hoofdstukken van het boek Leviticus. Het is genieten met elkaar! A.s.
zondagmorgen hoop ik nog voor te gaan in een gemeente te Paramaribo en in de
namiddag is mijn vlucht geboekt voor de terugreis.
Ik groet jullie met: "De Heer is waarlijk opgestaan!"
Paramaribo, 19 april 2019
Barend

Week 2 (6 april - 12 april)

zaterdag, 13 april 2019 08:49:00
Ik ben nu een week in St.Laurent. Ondanks de accommodatie . geniet ik van de
locatie. De plaats in het centrum, vlak naast de kerk geeft voor velen de
gelegenheid om mij hier te ontmoeten.
Broeder Petrus Pinas was twee dagen bij mij. Met hem bezocht ik een paar
broeders/zusters in de omliggende dorpen. Een dienstbare zuster leent mij
haar auto en ik kan met regelmaat aanschuiven aan de tafel.
Afgelopen zondag mocht ik voorgaan in de gemeente. Het ging over "de
voetwassing" die plaatsvond tijdens (!) de maaltijd (Joh. 13).
De communicatie met de broeders in Cayenne verliep wat moeizamer. Een
geplande afspraak bleek niet bij alle betrokkenen te zijn geagendeerd.
Morgen ga ik naar Cayenne en in de avond is er alsnog een ontmoeting gepland
met de verantwoordelijke broeders. Met hen ben ik in gesprek over hun
verzoek om ons vanaf september voor langere tijd te komen vestigen in
St.Laurent. Voor Diny en mij is dit een onderwerp van gebed waarin we
duidelijke bevestiging willen zien.
Gisteren bezocht ik een oude indiaanse broeder in het ziekenhuis. Het is een
broeder van het "eerste uur" (einde jaren 50), toen broeder Jan Kool (nog
onder ons) hier pionierswerk deed. Ook broeder Joop van Stormbroek wordt
door de ouderen nog herinnerd. Mooi om te zien dat Gods werk in de volgende
generaties is doorgegaan en dat wij hierin ook een aandeel mogen hebben. We
mogen ons in dit werk verbonden weten met velen die het mogelijk maken.
De week voorafgaand aan Pasen wordt wel de stille week genoemd. Mijn gebed
is dat we in de stilte van ons hart tot God zullen naderen om Hem te
aanbidden.
Hartelijke groet uit St.Laurent,
Barend

Week 1 (2 April - 5 April)

vrijdag, 5 april 2019 18:09:00

Dinsdag vertrok ik met de trein van 06.15u naar Schiphol. Het is inmiddels routine, maar het geeft altijd weer een opluchting wanneer de koffer uit handen kan worden gegeven en het visum is gekocht. Daarna duurt het nog een aantal uren voordat je de lucht ingaat. De moderne communicatiemiddelen geven ruimschoots de gelegenheid om de wachttijd goed te besteden.

Na ruim 9 uur zette ik voet op de bodem van Suriname. Het duurde even voordat mijn koffer in beeld kwam. Maar ook hier kwam alles in orde. De taxi bracht me naar Paramaribo, waar ik weer hartelijk werd ontvangen door mijn gastvrouw. Zij verheugt zich altijd op mijn komst. De eenzaamheid en de beperkingen die haar leeftijd met zich meebrengt, valt haar zwaar. Ze vindt het niet fijn wanneer ik na twee nachten weer wegga. Ik zei haar dat mijn werk elders is, waarop zij antwoordde dat zorg voor weduwe (inmiddels 24 jaar) ook een Bijbelse opdracht is….

Met Patrick Tanck sprak ik het programma door voor het zgn. “Opbouwkamp” in de week voor Pasen. Ik ben nu in Albina. Gisterenavond hadden we Bijbelstudie. Straks steek ik de rivier over om me voor de komende dagen te vestigen in St. Laurent.

Hartelijke groet uit Albina,

Barend

Week 6 (19 janauari-25 januari 2019)

zaterdag, 26 januari 2019 09:20:00

Het was goed om de laatste zondag in de ECE te St.Laurent te zijn. De leiding en zang van de dienst lag geheel in handen van lokale gelovigen. Zelf mocht ik een laatste keer spreken over “laten wij” uit de brief aan de Hebreen, waarmee werd aangetoond dat het leven van een gelovige gezamenlijk en dynamisch is. Na afloop was er ter gelegenheid van mijn vertrek een maaltijd.

Maandagmiddag stak ik de rivier over naar Albina, waar ik in de avond nog een aantal broeders/zusters kon groeten. Dinsdagmorgen vroeg ging de reis naar Paramaribo. Ook daar kon ik nog een aantal vrienden ontmoeten.

De reis naar huis verliep voorspoedig. Op Schiphol nam ik de trein naar Driebergen-Zeist waar Diny mij met een warme jas stond op te wachten. Het was goed om elkaar weer in de armen te sluiten. We brachten een kort bezoekje aan mijn moeder in Zeist, waarna de reis richting Apeldoorn ging.

Het is goed om weer thuis te zijn. Heel veel dank voor jullie betrokkenheid in gebed en gaven!

Hartelijke groet uit Apeldoorn,

25 januari 2019

Barend

Week 5 (12 januari-18 januari 2019)

vrijdag, 18 januari 2019 15:07:00

Het weekend in Cayenne was goed gevuld. Zaterdagmiddag had ik een gesprek met de oudsten van de ECE, n.a.v. het verzoek om ons weer voor langere tijd te komen vestigen in St.Laurent. Het is de vraag of (na akkoord …) de renovatie van de woning naast de kerk in St.Laurent kan worden gerealiseerd binnen de gestelde termijn van midden 2019.

Zondagmorgen mocht ik voorgaan in de gemeente ECE te Cayenne. Naast de vele nieuwe leden trof ik er ook broeders en zusters van het begin van ons verblijf in Frans Guyana, nu 33 jaar geleden. Mooi om te zien dat een nieuwe generatie het werk heeft voortgezet! ’s Middags was er bij mijn gastgezin een bijeenkomst met ruim 80 gelovigen uit de Hatiaanse gemeenschap. ’s Avonds bezocht ik een paar vrienden van het eerste uur in een nabijgelegen indianendorp.

Nu ben ik weer in St.Laurent, samen met broeder Petrus Pinas uit Moengo. We deden een aantal bezoeken en ontvingen op onze locatie velen voor een gesprek.

A.s. zondag hoop ik in St.Laurent te zijn. Daarna is mijn verblijf hier ten einde en vertrek ik begin volgende week via Albina naar Paramaribo voor de terugreis.

Hartelijke groet,

St.Laurent du Maroni, 18 januari 2019

Barend

Week 4 (5 januari - 11 januari 2019)

vrijdag, 11 januari 2019 17:28:00

Glenn en zijn broertje (feitelijk oomzegger) kwamen vrijdagavond uit Albina naar Paramaribo. Mijn gastvrouw had ruimte gemaakt voor een overnachting zodat we de volgende ochtend vroeg konden vertrekken richting het district Brokopondo. Voor mij was dit een nieuw avontuur. We deden wat sightseeing, bezochten het Brokopondo-stuwmeer en overnachtten in een gastenverblijf. Zondagmorgen waren we te gast in het nabijgelegen dorp Boslanti, te bereiken via een zgn. piste en een oversteek per boot over een smalle rivier. Een authentiek bosnegerdorp waar gelovigen elkaar ontmoeten. Iedere zondag krijgen ze hierin ondersteuning van een paar broeders/zusters die uit de stad Paramaribo ruim 100 km moeten afleggen. Indrukwekkend!

In de namiddag reden we terug naar Albina (ruim 250 km). Hiermee was mijn binnenlandse trip (Maripasoula/Nv.Wacapou en Brokopondo) na ruim tien dagen ten einde. Ik ben nu weer in de vertrouwde omgeving aan de Marowijnerivier in St.Laurent. In de gemeente is er in het kader van het nieuwe jaar “de week van gebed”. Iedere avond is er een dienst waar over uiteenlopende onderwerpen wordt gedankt en gebeden.

Het komend weekend word ik in Cayenne verwacht voor een spreekbeurt in de ECE en voor gesprekken met de oudsten van de gemeente daar i.v.m. het verzoek om ons weer voor langere tijd te komen vestigen in St.Laurent. We bidden!!

Hartelijke groet,

St. Laurent du Maroni, 11 januari 2019

Barend

Hier nog eens drie “laten wij ….”

1. Hebreen 10:23 Laten wij de belijdenis van de hoop onwankelbaar vasthouden, want Hij die beloofd heeft, is getrouw, …

2. Hebreen 10:24 … en laten wij op elkaar achtgeven tot aanvuring van liefde en goede werken; Wij moeten (laten wij) onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar (laten wij) elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.

3. Hebreen 12:1 Daarom dan ook, daar wij zo’n grote wolk van getuigen rondom ons hebben, laten ook wij alle last en de zonde die ons licht omstrikt, afleggen en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, …

Week 3 (28 december 2018 - 4 januari 2019)

vrijdag, 4 januari 2019 15:54:00

Vanuit Paramaribo wens ik jullie een heel gezegend en Gods nabijheid toe in 2019

 

De afgelopen week was ik in het binnenland waar ik een tweetal gemeentes bezocht (Maripasoula en Nouveau Wacapou). De accommodatie laat veel te wensen over. Overdag de afmattende hitte en ’s nachts de vele muggen, vliegen enz. …, maar de gemeenschap met de broeders en zusters, de zorg en de liefde die ik altijd weer opnieuw mag ervaren, is dit ongemak meer dan alles waard. In beide plaatsen ging de studie over “laten wij …” uit de Hebreen brief. Op nieuwjaarsdag kwamen beide gemeenschappen bij elkaar voor de nieuwjaarsviering. Na het formele gedeelte met zang, muziek, meditatie en gebed was er voor de ruim tweehonderd aanwezigen weer volop te eten. Indrukwekkend!

 

Ik ben nu weer in Paramaribo. Het komend weekend trek ik met een paar broeders/zusters erop uit naar Brokopondo. Voor mij een nieuw avontuur …. Daarna gaat de reis weer naar Albina en vervolgens Frans Guyana.

 

Hier nog eens drie “laten wij ….”

1. Hebreen 4:16 Laten wij dus met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, …

2. Hebreen 6:1 Laten wij daarom het woord van het begin van Christus laten rusten en voortgaan tot het volkomene, …

3. Hebreen 10:19-22 … laten wij naderen (om in te gaan in het heiligdom) …

 

Hartelijke groet,

Paramaribo, 4 januari 2019

Barend

Week 2 (22 december-27 december)

vrijdag, 28 december 2018 09:26:00

Zondagmorgen was ik voor een kerkdienst in het dorp Prosprit, een indianendorp zo’n 12km buiten St.Laurent. In de middag stak ik de rivier weer over om in Albina de kerstviering mee te maken. Na een formeel programma was er een gezamenlijke maaltijd met de ruim 80 volwassenen en vele tientallen kinderen. Een hele organisatie! Op eerste kerstdag kwam broeder Petrus Pinas uit Moengo mij vergezellen. We waren met anderen genodigd bij zuster Aline (zij komt uit Frankrijk) om de eerste kerstdag in huiselijke kring door te brengen. Samen met Petrus bezocht ik een aantal broeders en zusters in de omgeving. Petrus gaat straks weer terug naar huis en ik neem over een paar uurtjes de vlucht naar het binnenland.

Met het oog op het begin van het nieuwe jaar wil ik de studies bepalen bij "goede voornemens" aan de hand van de woorden “laten wij …” uit de brief aan de Hebreen. Hieronder de eerste drie:

1. Hebreen 4:1 Laten wij dan vrezen, dat niet misschien iemand van u, terwijl een belofte om in zijn rust in te gaan overblijft, schijnt achter te blijven.

2. Hebreen 4:11 Laten wij ons dan beijveren in die rust in te gaan, opdat niemand valt volgens hetzelfde voorbeeld van ongehoorzaamheid.

3. Hebreen 4:14 Daar wij nu een grote hogepriester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij de belijdenis vasthouden.

Ik wens jullie een goed jaareinde en zegen,

St.Laurent du Maroni, 27 december 2018

Barend

Week 1 (18 december-21 december)

zaterdag, 22 december 2018 12:10:00

Na een voorspoedige reis, vertrek 06.00u (trein, vliegtuig, taxi) kwam ik dinsdagavond om 24.00u (plaatselijke tijd 20.00u) bij mijn gastenverblijf in Paramaribo aan. Mijn gastvrouw, een vriendin van het eerste uur (1980!), heeft mij weer hartelijk ontvangen. Ze heeft altijd wel een paar klusjes te doen en ze geniet van de aanspraak die ze heeft tijdens mijn aanwezigheid. “Ga je nu al weer weg” moest ik dan ook vaak horen. Ik heb beloofd dat ik na mijn reis naar het binnenland via Paramaribo  terug te vliegen, zodat ik halverwege mijn verblijf nog een keer bij haar kan zijn.

Donderdagmiddag werd ik in Paramaribo opgehaald door Glenn en zijn vrouw Claudette met vier van hun jongste dochters voor vertrek naar Albina. Ook daar was een kamer voor me gereed gemaakt. Gisterenavond hadden we onze eerste studie. In het kader van de a.s. kerstdagen:

•         God is licht (1Joh. 1vs5)

•         Jezus is licht (Joh. 8vs12)

•         Jij bent licht (Ef. 5vs8)

Het is altijd weer goed om elkaar te ontmoeten.

Ik steek straks de rivier over om mijn aanwezigheid ook in St.laurent te melden. Die oversteek, visa versa, zal ik de komende dagen wel vaker maken om aan beide kanten van de rivier broeders en zusters te ontmoeten.

Vanuit Albina wens ik jullie gezegende kerstdagen!

Hartelijke groet,

Barend

Albina, 21 december 2018

Week 5 (29 juni-06 juli)

vrijdag, 6 juli 2018 17:55:00
Zondag 1 juli was het "keti koti" (=verbroken ketenen), de dag dat Suriname
de afschaffing van de slavernij (1 juli 1863) herdacht. Een mooie
gelegenheid om te spreken over Ezra, die op de eerste dag van de zevende
maand Het Boek opende (Nehemia 8).
De laatste week is ingegaan. Ik was nog twee dagen in St.Laurent. Dinsdag
stak ik voor de laatste keer de rivier over. In Albina was er nog een moment
van zang en gebed bij een echtpaar aan huis. Woensdag ging de reis naar
Paramaribo. Met mijn gastvrouw bezocht ik nog een paar broeders en zusters.
Er werd afscheid genomen en de vraag werd gesteld: "Wanneer komen jullie
terug?". We bidden en zoeken de leiding van onze Heer.
Een bevriende taxichauffer bracht me donderdagmiddag naar het vliegveld. Na
een voorspoedige reis kwam ik vrijdagmorgen aan op Schiphol. Na een kort
bezoek aan mijn moeder in Zeist ben ik nu weer thuis.
Dankbaar voor de periode die de Heer opnieuw gaf om velen te ontmoeten en te
bemoedigen in een gebied waarheen de Heer ons in het verleden heeft gebracht
kijken we met verwachting naar Zijn weg met ons voor de nabije toekomst.
Heel veel dank voor jullie betrokkenheid en gebed.
Hartelijke groet,
Barend en Diny

Week 4 (22 juni-29 juni)

vrijdag, 29 juni 2018 14:09:00
Deze blog schrijf ik in mijn verblijf vlak naast de kerk (ECE). Een ideale
plek in het centrum van St.Laurent, op loopafstand van de rivier waar je de
oversteek maakt naar het centrum van Albina (Suriname). Ik heb hier al veel
mensen ontmoet, soms al vroeg in de ochtend tijdens het ontbijt. Voor de
hoofdmaaltijd kan ik meestal wel bij iemand aanschuiven. Aan het eind van de
middag en de avond heb ik een auto tot mijn beschikking die mij wordt
geleend door een meelevende zuster. Ik bezoek dan gelovigen en gemeentes in
de regio.
Er zijn ook eenzame momenten, waarin ik dankbaar gebruik maak van de
computer en het internet. Mail-, telefoon- en skypeverbinding houden het
contact met "thuis" goed in stand (afgezien van de optische muis die door de
hoge vochtigheid (zie onder) soms wel wat weerbarstig is…).
De kerkzaal was afgelopen zondag goed gevuld. Velen hadden deel in de
praktische invulling van de dienst. Bemoedigend!
Vanavond ga ik naar een indianendorp aan de kust en a.s. zondag word ik in
Albina verwacht. Daarna nog één keer heen en weer de rivier over om
vervolgens richting Paramaribo te gaan voor de terugreis.

Hartelijke groet uit St.Laurent,

Barend

Frans-Guyana vrijdag 29-06-2018 07:00h
Overwegend bewolkt
24 °C
Neerslagkans: 56%
Luchtvochtigheid: 96%
Wind: 2 km/h

Week 3 (15 juni-22 juni)

zaterdag, 23 juni 2018 17:24:00
Het was wederom goed om in het binnenland te zijn. De studies vonden plaats
op Nouveau Wacapou. Uiteraard bezocht ik in Maripasoula broeder Jacob die al
vele jaren ziek op bed ligt .
Zowel in Maripasoula als ook op Nouveau Wacapou wordt (al vele jaren!)
gewerkt aan een nieuw kerkgebouw. Intussen gaat het werk door om levende
stenen toe te voegen!
Terug in St.Laurent bezocht ik een paar gemeentes en ontmoette vele broeders
en zusters. Nu ben ik in Cayenne. Gisterenavond had ik een gesprek met de
oudsten van ECE. Zij hopen dat we ons over een jaar voor langere tijd kunnen
vestigen in St.Laurent ter ondersteuning van de gemeente daar.
We bidden!
Hartelijke groet vanuit Cayenne,
Barend

Week 2 (8 juni-15 juni)

vrijdag, 15 juni 2018 16:55:00
Deze week was ik in St.Laurent. Broeder Petrus P. was de hele week bij mij.
We namen onze intrek in het huisje naast de kerk. De accommodatie laat veel
te wensen over (internet liet me na twee dagen in de steek .), maar al het
noodzakelijke is er. Het is een ideale locatie waar je mensen kunt
ontvangen. Voor de hoofdmaaltijden gingen we naar zuster Aline. Van haar
kregen we ook de auto mee. We spraken veel met elkaar en trokken samen op
voor bezoeken aan diverse gelovigen in de wijde omgeving.
De gemeente ECE te St.Laurent maakt een positieve ontwikkeling door. Broeder
Willem Talbot geeft leiding en investeert in lokale gelovigen zodat zij mede
verantwoordelijkheid dragen in praktische en geestelijke zin (is overigens
geen tegenstelling!!). Woensdagavond waren we getuigen van een evaluatie van
zes kandidaten die zich voorbereiden op het spreken in de gemeente.
Vanmiddag gaat Petrus terug naar Suriname en ik neem het vliegtuig naar
Maripasoula. Het is goed om hier te zijn!
Hartelijke groet uit St.Laurent,
Barend

Week 1 (5 juni-8 juni)

vrijdag, 8 juni 2018 17:21:00
Na een voorspoedige reis kwam ik dinsdagavond in Paramaribo aan. Mijn
gastvrouw had mijn kamer weer gereed gemaakt. Het is altijd weer een beetje
thuiskomen. Het is warm, maar de regentijd zorgt voor verkoeling.
Woensdag deed ik wat bezoekjes in Paramaribo en ontving ik bezoek. Donderdag
haalde broeder Glenn me op voor de reis naar Albina. We hadden daar de
eerste studie over "De handelingen van de Heilge Geest". Er zullen er nog
drie volgen voordat ik a.s. maandag de oversteek maak naar St.Laurent. Ik
ben dankbaar dat ik hier weer mag zijn ter bemoeiging van broeders en
zusters, die me in de loop der jaren lief zijn geworden.
Dank voor jullie voorbede.
Hartelijke groet uit Albina,
Barend

Week 8 (13 januari - 17 januari)

vrijdag, 19 januari 2018 16:09:00

Om een paar dagen extra bij onze gastvrouw te zijn vertrok Diny vrijdag richting Paramaribo. Ik bleef het weekend in Albina om zo de laatste zondag daar nog in de gemeente te zijn. Maandagmorgen vroeg vertrok ik richting Paramaribo. Ik was ruim op tijd om samen met Diny en onze gastvrouw een broeder en zuster te bezoeken. Ik sloot de avond af met een etentje samen met een bevriende broeder.  Dinsdag gingen we nog even de stad in voor wat inkopen en sightseeing. Uiteindelijk brak de tijd van vertrek aan. We hadden een goede vlucht. Wat waren we blij dat we in de loop van woensdagmiddag vermoeid (ik had koorts) maar zeer voldaan weer in ons eigen huis waren.

We zullen tijd nodig hebben om onze ervaringen te verwerken. We kunnen zeggen dat we gezegend zijn en velen tot een zegen zijn geweest. We zijn dankbaar dat we deze reis voor een groot deel samen hebben mogen beleven.

Dank voor jullie gebed en betrokkenheid!

Hartelijke groet,

Barend en Diny

Week 7 (6 januari - 11 januari)

vrijdag, 12 januari 2018 17:07:00

De laatste week in St.Laurent.

Het is “De week van gebed”. Vijf achtereenvolgende avonden komen enkele tientallen broeders en zusters bij elkaar voor gebed, afgewisseld met zang en muziek. De avonden worden geconcentreerd rondom een thema dat te maken heeft met toewijding aan de Heer. Het doet ons goed om te zien dat de kerkzaal optimaal wordt gebruikt.

Het afscheid nemen valt ons en velen zwaar. Straks steken we de rivier over naar Albina. Morgen vertrekt Diny naar Paramaribo. Zij is dan nog wat extra dagen bij onze gastvrouw in Paramaribo. Ik blijf voor de zondag nog in Oost Suriname voor een bezoek aan een gemeente. Maandag hopen we dan weer bij elkaar te zijn voor de laatste dag voor vertrek a.s. dinsdag. Woensdag worden we weer in Nederland verwacht.

Dank voor jullie gebed!

Hartelijke groet,

Barend &  Diny

Week 6 (30 december - 5 januari)

vrijdag, 5 januari 2018 22:13:00

De dagen in het binnenland waren heel bijzonder. We werden gastvrij ontvangen! Er was een vol programma en we hadden veel persoonlijke gesprekken. Nieuwjaarsdag kwamen de gemeenten uit Maripasoula en Nouveau Wacapou bij elkaar. Na veel zang (twee uur!), muziek en een korte meditatie was er een gezamenlijke maaltijd waaraan vele gezinnen een bijdrage leverden. Mooi om samen zo het nieuwe jaar te beginnen. Dinsdag vlogen we terug naar St.Laurent.

Nu zijn we in Cayenne. We deden wat sightseeing en bezochten een aantal mensen. Het is 32 jaar geleden dat we hier het werk voor de Heer zijn begonnen. Gisterenavond hadden we een gesprek met de oudsten van de gemeente met wie we vele jaren samenwerkten. We keken naar het verleden en spraken de hoop uit voor de toekomst.

Is het Gods wil dat we ons weer voor langere vestigen in dit gebied? We bidden om Gods leiding en zien afwachtend uit naar de toekomst ….

Hartelijke groet,

Barend & Diny

Week 5 (23 december - 29 december)

dinsdag, 2 januari 2018 20:35:00

Kerstavond waren we te gast in de “Gemeente Nieuw Leven” te Albina. We hebben genoten van het programma waarin velen een aandeel hadden. Na het programma kreeg ieder gezin een kerstpakket (wij ook!) en de kinderen kregen iets lekkers. Daarna was er een uitgebreide maaltijd. Velen hebben zich met de voorbereiding bezig gehouden. Het is mooi om de onderlinge betrokkenheid te zien.

We namen onze intrek in de woning naast de kerk te St.Laurent. Een eenvoudige woning met voorzieningen van sanitair, elektriciteit en sinds kort ook wifi (die nu even niet werkt …). We kunnen hier gasten ontvangen. Een zuster leent ons haar auto waar we goed gebruik van maken. We hebben al veel mensen bezocht in de wijde omgeving van St.Laurent.

Over een paar uur hopen we met het vliegtuig te vertrekken naar Maripasoula. Daar mogen we in twee gemeentes dienen. We zien er naar uit om met de broeders en zusters in het binnenland de jaarwisseling door te brengen.

A.s. dinsdag verwachten we weer terug te zijn in St.Laurent.

We wensen jullie een goede jaarwisseling en een gezegend 2018

Hartelijke groet,

Barend & Diny 

Week 4 (16 december - 22 december)

zaterdag, 23 december 2017 19:03:00

Vorige week was ik een avond in de gemeente “Paul-Isnard” (de naam van het gebied waar de gemeente zich bevindt). De gelovigen woonden eerder in het binnenland en hebben zich nu gevestigd in de omgeving van St.Laurent. En van de eerste prioriteiten is een plek te creren om met elkaar de Heer te prijzen. Niet op een manier zoals ik gewend ben en mij lief is, maar prijzen en bidden, dat doen ze. Jong en oud! Zondag was ik de gastspreker in een gemeente te Moengo. Vandaar reed ik in de middag verder naar Paramaribo waar ik weer hartelijk welkom was bij zuster Banwarie. Het wachten duurt lang, maar werd wel onderbroken door een paar klusjes en ontmoetingen in haar riante woning. Dinsdag in de namiddag reden we samen naar het vliegveld om Diny op te halen. Na een voorspoedige vlucht konden we elkaar na drie weken weer stevig omarmen. We zijn dankbaar dat we de komende weken hier samen mogen optrekken. Onze gastvrouw had gehoopt dat Diny de komende vier weken bij haar zou blijven, maar na twee nachten ging de reis toch weer naar Albina. We staken donderdagmiddag de rivier over, visa versa, om in St. Laurent bij de begrafenis te zijn van het echtpaar dat tien dagen geleden bij een ongeval om het leven kwam. We zijn nu weer te gast bij Glenn en Claudette in Albina. Straks steken we de rivier weer over om in te trekken in de woning die voor ons is gereed gemaakt.

We wensen jullie allen heel gezegende kerstdagen!

Hartelijke groet,

Barend & Diny

Week 3 (9 december - 15 december)

zaterdag, 16 december 2017 10:21:00

Zondag sprak ik in glise Chrtienne Evanglique te St.Laurent. Het deed me goed om broeders en zusters te zien van “het eerste uur” en ook een aantal nieuwe leden.

In St.Laurent en omgeving bezocht ik in de avonduren enkele kleine gemeenschappen. Overdag werd er wat geklust in het huisje waar Henk Kreuger vele jaren woonde. Het staat vlak naast de kerk in het centrum van St.Laurent. Een mooie plek om daar straks een paar dagen samen met Diny te zijn en om mensen te kunnen ontvangen. Er was al heel veel werk verzet door zuster Jeane. Jeane is voor velen een spil in de contacten. Deze week werd ze tragisch getroffen door het overlijden van haar broer en schoonzus bij een verkeersongeval.

Nu ben ik weer in Albina. Gisterenavond zetten we de studie voort m.b.t. relatie & huwelijk. De reputatie die er in het zgn. Westen heerst (ook binnen de kerken) over dit onderwerp maakt mij nederig. We proberen de Bijbelse principes naar boven te krijgen en die op te volgen.

Straks steek ik de rivier over om vanavond een dienst te hebben in de omgeving van St.Laurent. Zondag hoop ik in Moengo te zijn. Vandaar rijd ik door naar Paramaribo. Dinsdag verwacht ik Diny in mijn armen te kunnen sluiten. We zien er naar uit!

Dank voor jullie gebeden!

Hartelijke groet uit Albina,

Barend

Week 2 (2 december-8 december)

zaterdag, 9 december 2017 14:03:00

De studies in Albina over relatie & huwelijk werden in de avonden vervolgd. Zondagmorgen was er een reguliere dienst. Het is geen uitzondering dat de dienst, met zang, meditatie, avondmaal, prediking en getuigenis ruim drie uur duurt. We ontmoetten vele bekenden. Maandagmorgen staken we de rivier over. Er werden afspraken gemaakt voor de komende weken. We waren te gast bij een zuster. Met haar auto konden we ons verplaatsen in de wijde omgeving rondom St.Laurent. We sliepen n nacht bij een broeder in het bos. De volgende dag vertrokken we naar een indianendorp aan de kust. Bij velen kon ik de komst van Diny vermelden. We zien er naar uit! We zijn nu weer in Albina. Het afscheid van Piet komt naderbij. Hij gaat naar Paramaribo en vliegt dinsdag weer terug naar Nederland. Ik steek straks de rivier weer over. We hadden een goede tijd met elkaar!

Hartelijke groet uit Albina,

Barend & Piet


Virusvrij. www.avg.com

Week 1 (28 november-1 december)

zaterdag, 2 december 2017 14:14:00

Het is altijd weer stressen totdat je op tijd op het vliegveld bent. Alle bagage met een beetje overgewicht wordt geaccepteerd. Piet en ik ontmoetten elkaar op Schiphol bij de stand van het Surinaamse consulaat. Voor Suriname is een toeristenkaart nodig. Ondanks de vertraging bij de start landden we nagenoeg op de geplande tijd. Welkom in de warmte! Het duurde even voordat we de koffers hadden. De bestelde taxi stond ons al op te wachten en bracht ons verder naar Paramaribo. We werden daar hartelijk verwelkomt door onze gastvrouw.  Met haar praatten we wat bij en gingen vervolgens heerlijk slapen. Zoemende muggen, blaffende honden en kraaiende hanen.

De volgende dag deden we wat klusjes in en rond het huis. Helaas was mijn telefoon, die ik in Suriname gebruik, gedeactiveerd. Hiervoor moest ik meerdere keren naar een kantoor om deze weer actief te krijgen. Helaas is dit nu nog niet gelukt, maar er wordt aan gewerkt. Donderdag vertrokken we naar Albina. Glenn en Claudette wachtten ons weer heel gastvrij op. In de avond was de eerste bijeenkomst met de gemeente. Piet hield een algemene inleiding over het onderwerp: “relaties en huwelijk”.   De komende periode gaan we hier verder met elkaar over nadenken.

 

Vandaag is mijn moeder jarig (96j.). Ik heb haar gebeld.

 

Hartelijke groet uit Albina,

 

1 december 2017


Virusvrij. www.avg.com

Week 4 (17 december t/m 23 december)

vrijdag, 23 december 2016 23:01:00

Deze week stond in het teken van afscheid nemen. Op zondagmorgen, maandag- en dinsdagavond hadden we de laatste bijeenkomsten in Albina. Op zondagavond was er nog een laatste bijeenkomst op het indianendorp Esperance, waar we met een aantal vrienden het leven en werk van de onlangs overleden broeder Henk Kreuger hebben herdacht. E.e.a. werd ondersteund met film- en fotomateriaal. Woensdag ging ik weer naar Paramaribo. Ook daar kon ik nog van een paar mensen afscheid nemen. Na een voorspoedige vlucht kwam ik op vrijdagmorgen weer in Nederland aan.

Ik ben dankbaar dat ik deze reis (waarvan de eerste tien dagen samen met John) weer heb mogen maken. Ik kijk terug op een gezegende tijd waarin velen werden bemoedigd, mijzelf incluis. We zijn dankbaar voor degenen die voor en met ons hebben gebeden! Nu is het tijd om e.e.a. te verwerken, terwijl we ons ook afvragen wat de Here met ons voorheeft voor de toekomst m.b.t. tot dit gebied. Het is goed om weer thuis te zijn!

Hartelijke groet,

Barend en Diny 

Week 3 (10 december t/m 16 december)

vrijdag, 16 december 2016 22:40:00

Afgelopen zondag was ik in de ochtend te gast in glise Chrtienne vanglique te St. Laurent. Het doet me goed om te zien dat de gemeente, zich positief ontwikkelt. Terwijl het kerkgebouw wordt gerenoveerd, worden er ook levende stenen toegevoegd voor de bouw van het geestelijk huis. Dit stemt mij tot grote dankbaarheid!

Op zondagmiddag vertrok ik naar Kourou (ruim 200 km ten oosten van St.Laurent). Daar mocht ik in de avond voorgaan in een gemeente waar vele honderden(!) aanwezig waren en geluisterd hebben naar de adventsboodschap: “De Koning komt”. Maandagmorgen ging ik nog ruim 60 km oostelijker naar de hoofdstad Cayenne waar ik een aantal mensen kon bezoeken. Nu ben ik weer een paar dagen in Albina waar in de avonduren de Bijbelstudies zijn in de gemeente “Nieuw Leven”. Het bijzondere in deze gemeente is dat de meerderheid van de leden bestaat uit (jonge) mannen, die hongerig zijn naar het Woord van God. A.s. zondagmorgen hoop ik hier de laatste zondag door te brengen. Voor het zover is steek ik eerst nog een keer de rivier over voor een bijeenkomst in de omgeving van St.Laurent.

Dank voor jullie voorbede!

Hartelijke groet,

Barend