Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
OKE! Cookies toestaan
Nieuwste blog - Barend en Diny Bloem

Nieuwste blog

Week 6 (19 janauari-25 januari 2019)

zaterdag, 26 januari 2019 09:20:00

Het was goed om de laatste zondag in de ECE te St.Laurent te zijn. De leiding en zang van de dienst lag geheel in handen van lokale gelovigen. Zelf mocht ik een laatste keer spreken over “laten wij” uit de brief aan de Hebreen, waarmee werd aangetoond dat het leven van een gelovige gezamenlijk en dynamisch is. Na afloop was er ter gelegenheid van mijn vertrek een maaltijd.

Maandagmiddag stak ik de rivier over naar Albina, waar ik in de avond nog een aantal broeders/zusters kon groeten. Dinsdagmorgen vroeg ging de reis naar Paramaribo. Ook daar kon ik nog een aantal vrienden ontmoeten.

De reis naar huis verliep voorspoedig. Op Schiphol nam ik de trein naar Driebergen-Zeist waar Diny mij met een warme jas stond op te wachten. Het was goed om elkaar weer in de armen te sluiten. We brachten een kort bezoekje aan mijn moeder in Zeist, waarna de reis richting Apeldoorn ging.

Het is goed om weer thuis te zijn. Heel veel dank voor jullie betrokkenheid in gebed en gaven!

Hartelijke groet uit Apeldoorn,

25 januari 2019

Barend

Week 5 (12 januari-18 januari 2019)

vrijdag, 18 januari 2019 15:07:00

Het weekend in Cayenne was goed gevuld. Zaterdagmiddag had ik een gesprek met de oudsten van de ECE, n.a.v. het verzoek om ons weer voor langere tijd te komen vestigen in St.Laurent. Het is de vraag of (na akkoord …) de renovatie van de woning naast de kerk in St.Laurent kan worden gerealiseerd binnen de gestelde termijn van midden 2019.

Zondagmorgen mocht ik voorgaan in de gemeente ECE te Cayenne. Naast de vele nieuwe leden trof ik er ook broeders en zusters van het begin van ons verblijf in Frans Guyana, nu 33 jaar geleden. Mooi om te zien dat een nieuwe generatie het werk heeft voortgezet! ’s Middags was er bij mijn gastgezin een bijeenkomst met ruim 80 gelovigen uit de Hatiaanse gemeenschap. ’s Avonds bezocht ik een paar vrienden van het eerste uur in een nabijgelegen indianendorp.

Nu ben ik weer in St.Laurent, samen met broeder Petrus Pinas uit Moengo. We deden een aantal bezoeken en ontvingen op onze locatie velen voor een gesprek.

A.s. zondag hoop ik in St.Laurent te zijn. Daarna is mijn verblijf hier ten einde en vertrek ik begin volgende week via Albina naar Paramaribo voor de terugreis.

Hartelijke groet,

St.Laurent du Maroni, 18 januari 2019

Barend

Week 4 (5 januari - 11 januari 2019)

vrijdag, 11 januari 2019 17:28:00

Glenn en zijn broertje (feitelijk oomzegger) kwamen vrijdagavond uit Albina naar Paramaribo. Mijn gastvrouw had ruimte gemaakt voor een overnachting zodat we de volgende ochtend vroeg konden vertrekken richting het district Brokopondo. Voor mij was dit een nieuw avontuur. We deden wat sightseeing, bezochten het Brokopondo-stuwmeer en overnachtten in een gastenverblijf. Zondagmorgen waren we te gast in het nabijgelegen dorp Boslanti, te bereiken via een zgn. piste en een oversteek per boot over een smalle rivier. Een authentiek bosnegerdorp waar gelovigen elkaar ontmoeten. Iedere zondag krijgen ze hierin ondersteuning van een paar broeders/zusters die uit de stad Paramaribo ruim 100 km moeten afleggen. Indrukwekkend!

In de namiddag reden we terug naar Albina (ruim 250 km). Hiermee was mijn binnenlandse trip (Maripasoula/Nv.Wacapou en Brokopondo) na ruim tien dagen ten einde. Ik ben nu weer in de vertrouwde omgeving aan de Marowijnerivier in St.Laurent. In de gemeente is er in het kader van het nieuwe jaar “de week van gebed”. Iedere avond is er een dienst waar over uiteenlopende onderwerpen wordt gedankt en gebeden.

Het komend weekend word ik in Cayenne verwacht voor een spreekbeurt in de ECE en voor gesprekken met de oudsten van de gemeente daar i.v.m. het verzoek om ons weer voor langere tijd te komen vestigen in St.Laurent. We bidden!!

Hartelijke groet,

St. Laurent du Maroni, 11 januari 2019

Barend

Hier nog eens drie “laten wij ….”

1. Hebreen 10:23 Laten wij de belijdenis van de hoop onwankelbaar vasthouden, want Hij die beloofd heeft, is getrouw, …

2. Hebreen 10:24 … en laten wij op elkaar achtgeven tot aanvuring van liefde en goede werken; Wij moeten (laten wij) onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar (laten wij) elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.

3. Hebreen 12:1 Daarom dan ook, daar wij zo’n grote wolk van getuigen rondom ons hebben, laten ook wij alle last en de zonde die ons licht omstrikt, afleggen en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, …

Week 3 (28 december 2018 - 4 januari 2019)

vrijdag, 4 januari 2019 15:54:00

Vanuit Paramaribo wens ik jullie een heel gezegend en Gods nabijheid toe in 2019

 

De afgelopen week was ik in het binnenland waar ik een tweetal gemeentes bezocht (Maripasoula en Nouveau Wacapou). De accommodatie laat veel te wensen over. Overdag de afmattende hitte en ’s nachts de vele muggen, vliegen enz. …, maar de gemeenschap met de broeders en zusters, de zorg en de liefde die ik altijd weer opnieuw mag ervaren, is dit ongemak meer dan alles waard. In beide plaatsen ging de studie over “laten wij …” uit de Hebreen brief. Op nieuwjaarsdag kwamen beide gemeenschappen bij elkaar voor de nieuwjaarsviering. Na het formele gedeelte met zang, muziek, meditatie en gebed was er voor de ruim tweehonderd aanwezigen weer volop te eten. Indrukwekkend!

 

Ik ben nu weer in Paramaribo. Het komend weekend trek ik met een paar broeders/zusters erop uit naar Brokopondo. Voor mij een nieuw avontuur …. Daarna gaat de reis weer naar Albina en vervolgens Frans Guyana.

 

Hier nog eens drie “laten wij ….”

1. Hebreen 4:16 Laten wij dus met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, …

2. Hebreen 6:1 Laten wij daarom het woord van het begin van Christus laten rusten en voortgaan tot het volkomene, …

3. Hebreen 10:19-22 … laten wij naderen (om in te gaan in het heiligdom) …

 

Hartelijke groet,

Paramaribo, 4 januari 2019

Barend

Week 2 (22 december-27 december)

vrijdag, 28 december 2018 09:26:00

Zondagmorgen was ik voor een kerkdienst in het dorp Prosprit, een indianendorp zo’n 12km buiten St.Laurent. In de middag stak ik de rivier weer over om in Albina de kerstviering mee te maken. Na een formeel programma was er een gezamenlijke maaltijd met de ruim 80 volwassenen en vele tientallen kinderen. Een hele organisatie! Op eerste kerstdag kwam broeder Petrus Pinas uit Moengo mij vergezellen. We waren met anderen genodigd bij zuster Aline (zij komt uit Frankrijk) om de eerste kerstdag in huiselijke kring door te brengen. Samen met Petrus bezocht ik een aantal broeders en zusters in de omgeving. Petrus gaat straks weer terug naar huis en ik neem over een paar uurtjes de vlucht naar het binnenland.

Met het oog op het begin van het nieuwe jaar wil ik de studies bepalen bij "goede voornemens" aan de hand van de woorden “laten wij …” uit de brief aan de Hebreen. Hieronder de eerste drie:

1. Hebreen 4:1 Laten wij dan vrezen, dat niet misschien iemand van u, terwijl een belofte om in zijn rust in te gaan overblijft, schijnt achter te blijven.

2. Hebreen 4:11 Laten wij ons dan beijveren in die rust in te gaan, opdat niemand valt volgens hetzelfde voorbeeld van ongehoorzaamheid.

3. Hebreen 4:14 Daar wij nu een grote hogepriester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij de belijdenis vasthouden.

Ik wens jullie een goed jaareinde en zegen,

St.Laurent du Maroni, 27 december 2018

Barend