Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
OKE! Cookies toestaan
Nieuwste blog - Barend en Diny Bloem

Nieuwste blog

Week 4 (20 april - 22 april)

vrijdag, 26 april 2019 20:46:00
Afgelopen zaterdag kwam het zgn. "Opbouwkamp" ten einde. Het was goed om met
broeders en zusters uit meerdere gemeenten bij elkaar te zijn voor
ontmoeting, studie, zang en muziek.
Na het kamp ging ik terug naar mijn vaste gastadres, om nog een ogenblik
door te brengen bij mijn gastvrouw. Zondagmorgen mocht ik nog voorgaan in
een gemeente te Paramaribo. Het lag voor de hand om op Paaszondag na te
denken over de opstanding van onze Heer en onze relatie tot Zijn opstanding:
"., zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen." (Rom. 6 : 4)
Na de bijeenkomst was er niet veel tijd meer over voor mijn vertrek. De
koffer moest worden gepakt en daarna een snelle hap, voordat de taxi me kwam
ophalen voor de rit naar het vliegveld. Ik had een voorspoedige vlucht en
ook in Nederland was er weinig oponthoud. De trein bracht me naar Zeist waar
ik door Diny werd opgehaald, om samen een kort bezoekje te brengen aan mijn
moeder.
Ik kijk dankbaar terug op een gezegende tijd en we zien uit naar verdere
ontwikkelingen ..
Hartelijke groet,
Apeldoorn, 26 april 2019
Barend

Week 3 (13 april - 19 april)

zondag, 21 april 2019 10:45:00
Het afgelopen weekend was ik in Cayenne, waar ik op zondagmorgen mocht
voorgaan in de gemeente. Ik had een gesprek met de oudsten over hun verzoek
om ons weer voor langere tijd te vestigen in St.Laurent. E.e.a. vraagt nog
wel om verduidelijking voordat we hier definitief op in kunnen gaan. We
bidden!
Zondagmiddag keerde ik weer terug uit Cayenne naar St.Laurent met onderweg
een paar korte bezoekjes. Op maandag naar Albina en vervolgens naar
Paramaribo. Nu ben ik op het zgn. "Opbouwkamp". Leden van verschillende
gemeentes zijn een paar dagen bij elkaar voor ontmoeting en studie. Er waren
honderd aanmeldingen maar we zijn er met honderdvijftig . De studies mag ik
verzorgen rond het thema: "Nader tot God en Hij zal tot u naderen" (Jakobus
4: 8). E.e.a. wordt uitgewerkt aan de hand van de vijf offers uit de eerste
hoofdstukken van het boek Leviticus. Het is genieten met elkaar! A.s.
zondagmorgen hoop ik nog voor te gaan in een gemeente te Paramaribo en in de
namiddag is mijn vlucht geboekt voor de terugreis.
Ik groet jullie met: "De Heer is waarlijk opgestaan!"
Paramaribo, 19 april 2019
Barend

Week 2 (6 april - 12 april)

zaterdag, 13 april 2019 08:49:00
Ik ben nu een week in St.Laurent. Ondanks de accommodatie . geniet ik van de
locatie. De plaats in het centrum, vlak naast de kerk geeft voor velen de
gelegenheid om mij hier te ontmoeten.
Broeder Petrus Pinas was twee dagen bij mij. Met hem bezocht ik een paar
broeders/zusters in de omliggende dorpen. Een dienstbare zuster leent mij
haar auto en ik kan met regelmaat aanschuiven aan de tafel.
Afgelopen zondag mocht ik voorgaan in de gemeente. Het ging over "de
voetwassing" die plaatsvond tijdens (!) de maaltijd (Joh. 13).
De communicatie met de broeders in Cayenne verliep wat moeizamer. Een
geplande afspraak bleek niet bij alle betrokkenen te zijn geagendeerd.
Morgen ga ik naar Cayenne en in de avond is er alsnog een ontmoeting gepland
met de verantwoordelijke broeders. Met hen ben ik in gesprek over hun
verzoek om ons vanaf september voor langere tijd te komen vestigen in
St.Laurent. Voor Diny en mij is dit een onderwerp van gebed waarin we
duidelijke bevestiging willen zien.
Gisteren bezocht ik een oude indiaanse broeder in het ziekenhuis. Het is een
broeder van het "eerste uur" (einde jaren 50), toen broeder Jan Kool (nog
onder ons) hier pionierswerk deed. Ook broeder Joop van Stormbroek wordt
door de ouderen nog herinnerd. Mooi om te zien dat Gods werk in de volgende
generaties is doorgegaan en dat wij hierin ook een aandeel mogen hebben. We
mogen ons in dit werk verbonden weten met velen die het mogelijk maken.
De week voorafgaand aan Pasen wordt wel de stille week genoemd. Mijn gebed
is dat we in de stilte van ons hart tot God zullen naderen om Hem te
aanbidden.
Hartelijke groet uit St.Laurent,
Barend

Week 1 (2 April - 5 April)

vrijdag, 5 april 2019 18:09:00

Dinsdag vertrok ik met de trein van 06.15u naar Schiphol. Het is inmiddels routine, maar het geeft altijd weer een opluchting wanneer de koffer uit handen kan worden gegeven en het visum is gekocht. Daarna duurt het nog een aantal uren voordat je de lucht ingaat. De moderne communicatiemiddelen geven ruimschoots de gelegenheid om de wachttijd goed te besteden.

Na ruim 9 uur zette ik voet op de bodem van Suriname. Het duurde even voordat mijn koffer in beeld kwam. Maar ook hier kwam alles in orde. De taxi bracht me naar Paramaribo, waar ik weer hartelijk werd ontvangen door mijn gastvrouw. Zij verheugt zich altijd op mijn komst. De eenzaamheid en de beperkingen die haar leeftijd met zich meebrengt, valt haar zwaar. Ze vindt het niet fijn wanneer ik na twee nachten weer wegga. Ik zei haar dat mijn werk elders is, waarop zij antwoordde dat zorg voor weduwe (inmiddels 24 jaar) ook een Bijbelse opdracht is….

Met Patrick Tanck sprak ik het programma door voor het zgn. “Opbouwkamp” in de week voor Pasen. Ik ben nu in Albina. Gisterenavond hadden we Bijbelstudie. Straks steek ik de rivier over om me voor de komende dagen te vestigen in St. Laurent.

Hartelijke groet uit Albina,

Barend

Week 6 (19 janauari-25 januari 2019)

zaterdag, 26 januari 2019 09:20:00

Het was goed om de laatste zondag in de ECE te St.Laurent te zijn. De leiding en zang van de dienst lag geheel in handen van lokale gelovigen. Zelf mocht ik een laatste keer spreken over “laten wij” uit de brief aan de Hebreen, waarmee werd aangetoond dat het leven van een gelovige gezamenlijk en dynamisch is. Na afloop was er ter gelegenheid van mijn vertrek een maaltijd.

Maandagmiddag stak ik de rivier over naar Albina, waar ik in de avond nog een aantal broeders/zusters kon groeten. Dinsdagmorgen vroeg ging de reis naar Paramaribo. Ook daar kon ik nog een aantal vrienden ontmoeten.

De reis naar huis verliep voorspoedig. Op Schiphol nam ik de trein naar Driebergen-Zeist waar Diny mij met een warme jas stond op te wachten. Het was goed om elkaar weer in de armen te sluiten. We brachten een kort bezoekje aan mijn moeder in Zeist, waarna de reis richting Apeldoorn ging.

Het is goed om weer thuis te zijn. Heel veel dank voor jullie betrokkenheid in gebed en gaven!

Hartelijke groet uit Apeldoorn,

25 januari 2019

Barend